Instrukcja obsługi WHIRLPOOL LSTF9M124CEU

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WHIRLPOOL LSTF9M124CEU. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WHIRLPOOL LSTF9M124CEU będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WHIRLPOOL LSTF9M124CEU


WHIRLPOOL LSTF9M124CEU : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (15557 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WHIRLPOOL LSTF9M124CEU

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Economies et respect de l’environnement Faire des économies d’eau et d’électricité Uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa. To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego lub podobnych zastosowań, na przykład: - w domach kolonijnych; - do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach typu mieszkaniowego; - w pensjonatach bed and breakfast. Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. Jeśli okazałoby się uszkodzone, nie podłączać go, lecz skontaktować się ze sprzedawcą. [. . . ] PL Koszyk na sztućce - Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które umożliwiają optymalne ułożenie sztućców. Kosz nieskładany może być umieszczony wyłącznie w przedniej części dolnego kosza. Duże talerze i pokrywki najlepiej umieścić w bocznych częściach kosza. Półeczki o różnym stopniu nachylenia* W celu jak najlepszego rozmieszczenia naczyń w koszyku możliwe jest ustawienie półeczek na trzech różnych wysokościach. Zaleca się ułożenie bardzo brudnych naczyń w koszu dolnym, ponieważ w tej części zmywarki strumień wody jest mocniejszy i umożliwia osiągnięcie lepszych wyników mycia. Niektóre modele zmywarek wyposażone są w pochylne półki * , które można ustawić w pozycji pionowej celem ułożenia talerzy lub w pozycji poziomej (obniżonej) celem ułożenia garnków i salaterek. Niektóre modele są w y p o s a ż o n e w Ve r t i c a l Zone, specjalne, wyjmowane suporty*umieszczone w tylnej części kosza, które mogą być wykorzystywane do podpierania patelni lub blach w położeniu pionowym, dzięki czemu zajmują one mniej miejsca. Kieliszki można ustawiać w bezpieczny sposób dzięki półeczkom, wsuwając nóżkę kieliszka w odpowiednie otwory. W celu optymalizacji suszenia, należy ustawić półeczki z jak największym nachyleniem. Aby zmienić nachylenie, należy unieść półeczkę, przesunąć ją lekko i ustawić w żądanym położeniu. *Tylko w niektórych modelach; różnią się numerem i miejscem ułożenia. 39 PL Taca* Regulowanie wysokości górnego kosza (45 cm) Niektóre modele zmywarek są wyposażone w przesuwną tacę, na której można umieszczać sztućce lub niewielkie naczynia. Dla uzyskania najlepszych efektów mycia, nie należy wkładać pod tacę dużych naczyń. Rysunek) Wysokość kosza górnego można regulować: umieszczenie kosza w pozycji górnej umożliwia ułożenie w koszu dolnym niewymiarowych naczyń; umieszczenie kosza w pozycji dolnej umożliwia wykorzystanie pochylnych półeczek i uzyskanie większej przestrzeni w kierunku górnym. Najlepiej wyregulować wysokość górnego kosza, gdy KOSZ JEST PUSTY. Nie należy NIGDY podnosić ani opuszczać kosza tylko z jednej strony. Jeśli kosz posiada Lift-Up * (patrz rysunek) , unieść kosz chwytając jego boczne części i przesunąć go w górę. Dekoracje na szkle, elementy aluminiowe i srebrne podczas mycia mogą zmienić kolor i się odbarwić. w wyniku wielokrotnego mycia również niektóre rodzaje szkła (np. Rada: • Używać wyłącznie kieliszków i porcelany gwarantowanych przez producenta jako odpowiednie do mycia w zmywarkach. 40 Środek myjący i obsługa zmywarki Napełnianie dozownika detergentu Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast zanieczyszczenie środowiska. Zazwyczaj w przypadku normalnych zabrudzeń stosuje się około 25 g (detergentu w proszku) lub 25 ml (detergentu w płynie). [. . . ] Aby zdemontować górny spryskiwacz, należy odkręcić plastikowy pierścień, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. górny zraszacz należy zamontować z otworami skierowanymi do góry. Dolny zraszacz wyciąga się pociągając go w kierunku do góry. Czyszczenie spryskiwaczy C 1 A 3 Po wyczyszczeniu filtrów należy ponownie zamontować zespół filtrujący i prawidłowo go umiejscowić; ma to zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania zmywarki. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WHIRLPOOL LSTF9M124CEU

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WHIRLPOOL LSTF9M124CEU.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag