Instrukcja obsługi TRISTAR MX-4804

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy TRISTAR MX-4804. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy TRISTAR MX-4804 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla TRISTAR MX-4804


TRISTAR MX-4804 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (432 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika TRISTAR MX-4804

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas. W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby unikn zagroenia, musi on by wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach. [. . . ] Wylczy urzdzenie i wycign wtyczk z kontaktu przed zmian akcesoriów lub zblieniem si do czci ruchomych. Zawsze odlcza urzdzenie od prdu, gdy jest ono pozostawiane bez nadzoru oraz przed montaem, demontaem lub czyszczeniem. To urzdzenie zaprojektowano do uycia w domu oraz w celu podobnych zastosowa w miejscach takich jak: ?Przez klientów w hotelach, motelach i innych orodkach tego typu Urzdzenie to nie jest przystosowane do montau w szafce lub do uytkowania na wolnym powietrzu. Przed pierwszym uyciem urzdzenia naley wytrze wszystkie wyjmowane czci wilgotn szmatk. Nigdy nie uywa miksera nieprzerwanie dluej ni 10 minut, nastpnie poczeka na jego wystygnicie przez 30 minut. Si, e zaglbienie jest ustawione w jednej linii z zaciskiem na ramieniu maszyny. Przed umyciem urzdzenia upewnij si, e nie jest ono podlczone do Uywa ostrych ani szorstkich rodków czyszczcych, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzi urzdzenia. Wystawione na cieplo lub dzialanie rcych rodków czyszczcych, elementy te mog ulec deformacji lub odbarwieniu. Przed ponownym zloeniem urzdzenia naley umoliwi jego czciom dokladne ich wyschnicie. [. . . ] Tento spotrebic smejú detí starsie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znízené fyzické, senzorické alebo dusevné schopnosti, alebo osoby bez patricných skúseností a/alebo znalostí pouzíva, iba pokia na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpecnos alebo ak ich táto osoba vopred poucí o bezpecnej obsluhe spotrebica a príslusných rizikách. Napájací kábel, zástrcku ani spotrebic neponárajte do vody ani do ziadnej inej kvapaliny, aby sa predislo úrazu elektrickým prúdom. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY TRISTAR MX-4804

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy TRISTAR MX-4804.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag