Instrukcja obsługi TAURUS HORIZON 22

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy TAURUS HORIZON 22. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy TAURUS HORIZON 22 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla TAURUS HORIZON 22


TAURUS HORIZON 22 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1779 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika TAURUS HORIZON 22

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] - Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części urządzenia, które mogą mieć kontakt z pokarmami, postępując zgodnie z instrukcją. Ci powinny pozostać pod czujną opieką w celu zagwarantowania iż nie bawią się urządzeniem. - Temperatura dostępnych powierzchnie może ulec podniesieniu, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci. - Nie należy używać z urządzeniami automatycznymi jak czasomierze lub podobne. [. . . ] Indb 22 22/04/13 17:41 Używanie i konserwacja: - Przed każdym użyciem, rozwinąć całkowicie kabel zasilania urządzenia. - Nie należy używać urządzenia, jeśli przełącznik temperatury (I) nie działa. - Wyłączać urządzenie z prądu, jeśli nie jest ono używane i przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia. - Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego. - Przechowywać to urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i/lub osób niepełnosprawnych. W przeciwnym razie resztki produktów żywnościowych spalą się i może to prowadzić do zmniejszenia efektywności urządzenia. - UWAGA: Jeśli drzwi lub zawiasy są zniszczone, należy skontaktować się z serwisem technicznym. - UWAGA: Nie należy używać urządzenia, jeśli szkło drzwi jest pęknięte lub zniszczone. - OSTRZEŻENIE: Mogą powstawać kondensacje wody na powierzchniach i w przypadku przedmiotów znajdujących się w pobliżu urządzenia. Serwis techniczny: - Wszelkie niewłaściwe użycie lub niezgodne z instrukcją obsługi może doprowadzić do niebezpieczeństwa, anulując przy tym gwarancję i odpowiedzialność producenta. Instalacja - Upewnić się, czy zdjęty został cały materiał opakowania z wnętrza urządzenia. - Nie pokrywać ani nie blokować żadnego z otworów w urządzeniu. HORIZON 30: - Wsunąć kratkę (N) lub płytę (P) na jeden z poziomów (B) - Wybrać funkcję, jaką chce się, by wykonało urządzenie (F, I). (H) - Wybrać czas (J) - Lampka kontrolna (G) zapali się - Po upływie wybranego czasu opiekania, urządzenie automatycznie się wyłączy. dZIAŁANIE ROTISSERIE UWAGA: Zawsze należy używać rękawic odpornych na wysoką temperaturę. Części metalowe urządzenie nagrzewają się podczas działania urządzenia. W przypadku pieczenia kurczaka, należy upewnić się, że skrzydła ani nożki nie będą dotykały grzałek podczas ruchu obrotowego. - Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników, produktów z czynnikiem PH takich jak chlor, ani środków żrących. [. . . ] - Niektóre części urządzenia zostały delikatnie natłuszczone i dlatego w czasie pierwszego włączenia może wydobywać się z niego para. - Aby pozbyć się zapachu nowego urządzenia przed jego pierwszym użyciem, należy włączyć urządzenie na maksymalną moc przez 2 godziny w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. HORIZON 9 - Wsunąć kratkę (N) na jeden z poziomów (B) - Jeśli pieczenie wymaga płyty (O) najpierw należy wsunąć kratkę (N) jako podstawę płyty. - Wybrać czas (J) - Lampka kontrolna (G) zapali się - Po upływie wybranego czasu opiekania, urządzenie automatycznie się wyłączy. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY TAURUS HORIZON 22

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy TAURUS HORIZON 22.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag