Instrukcja obsługi SONY NW-ZX300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY NW-ZX300. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY NW-ZX300 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY NW-ZX300


SONY NW-ZX300 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (174 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY NW-ZX300

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Walkman kullanımı ile ilgili notlar Pil ile ilgili notlar • Pilin bozulmasını engellemek için pili en az 6 ayda bir şarj edin. Temas ederse etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy przeznaczony do komputera/smartfonu) W Przewodniku pomocniczym znajdują się bardziej szczegółowe instrukcje obsługi, dane techniczne i adresy URL stron z pomocą techniczną dla użytkowników itp. [. . . ] ροφορίες για τα εγχειρίδια Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman Uwaga dotycząca akumulatora • Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku. Formatowanie karty microSD Przed zapisaniem plików na karcie microSD (nie wchodzi w skład zestawu) należy przeczytać instrukcje na temat karty microSD zamieszczone w Przewodniku pomocniczym w Internecie. Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd. Występują one w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności do poziomu szkodliwego. € Po pierwszym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie będą włączać się po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. € Jeżeli wyłączysz odtwarzacz Walkman po ustawieniu poziomu głośności szkodliwego dla słuchu, poziom głośności automatycznie będzie niższy po następnym włączeniu odtwarzacza Walkman. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www. De/ Funkcja bezprzewodowa Częstotliwość robocza 2400 – 2483, 5 MHz 13, 56 MHz Maksymalna moc wyjściowa < 20, 0 dBm [2400 – 2483, 5 MHz] < 42 dBμA/m przy 10 m [13, 56 MHz] • Nie rozbieraj, nie otwieraj ani nie niszcz akumulatorów. Jeżeli doszło do kontaktu, przemyj zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Należy zawsze przestrzegać instrukcji prawidłowego ładowania, które znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta lub w podręczniku obsługi urządzenia. € Akumulatory po dłuższym okresie przechowywania mogą wymagać kilkukrotnego naładowania i rozładowania, aby uzyskać optymalną wydajność. Funkcje BLUETOOTH® Możesz słuchać muzyki zapisanej na odtwarzaczu Walkman za pomocą urządzeń dźwiękowych Bluetooth, takich jak słuchawki czy głośniki. Parowanie (pierwsze użycie urządzenia) Kiedy po raz pierwszy podłączasz bezprzewodowo urządzenie dźwiękowe Bluetooth, urządzenia te muszą wzajemnie się zarejestrować. Wybierz urządzenie na liście sparowanych urządzeń, aby nawiązać połączenie Bluetooth. Wybierz urządzenie na liście sparowanych urządzeń, aby nawiązać połączenie Bluetooth. €– W jednym lub w obu urządzeniach przeprowadzono reset do ustawień fabrycznych. [. . . ] Aby zainstalować, otwórz [WALKMAN] w pamięci odtwarzacza Walkman po podłączeniu do komputera. Exe)] Użytkownicy systemu Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_ mac] Po zainstalowaniu programu kliknij dwukrotnie ikonę skrótu, która pojawiła się na pulpicie. € Znak N to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy NFC Forum, Inc. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY NW-ZX300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY NW-ZX300.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag