Instrukcja obsługi SONY NW-A45

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY NW-A45. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY NW-A45 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY NW-A45


SONY NW-A45 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (176 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY NW-A45

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia proces rozpoznawania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera. € Jeżeli czynności opisane powyżej nie przyczynią się do naprawy problemu, wyłącz całkowicie komputer i odłącz odtwarzacz Walkman. [. . . ] W zależności od kraju/regionu zakupu odtwarzacza Walkman niektóre modele mogą być niedostępne. Informacja o słuchawkach dousznych • Podczas korzystania ze słuchawek dousznych o dużej przyczepności należy zapoznać się z poniższymi uwagami. W przeciwnym razie można doprowadzić do uszkodzenia uszu lub bębenków usznych. Podczas zdejmowania słuchawek delikatnie poruszaj wkładkami dousznymi w górę i w dół. Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman Uwaga dotycząca akumulatora • Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku. Informacje na temat słuchawek • Unikaj długotrwałego odtwarzania na wysokim poziomie głośności, który mógłby spowodować uszkodzenie słuchu. € Podczas słuchania na wysokim poziomie głośności możesz nie słyszeć dźwięków dochodzących z zewnątrz. Unikaj używania urządzenia w sytuacjach wymagających czujności, na przykład podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem. € Słuchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie. Formatowanie karty microSD Przed zapisaniem plików na karcie microSD (nie wchodzi w skład zestawu) należy przeczytać instrukcje na temat karty microSD zamieszczone w Przewodniku pomocniczym w Internecie. Występują one w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności do poziomu szkodliwego. € Po pierwszym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie będą włączać się po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. € Jeżeli wyłączysz odtwarzacz Walkman po ustawieniu poziomu głośności szkodliwego dla słuchu, poziom głośności automatycznie będzie niższy po następnym włączeniu odtwarzacza Walkman. Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnej muzyki. [. . . ] Parowanie (pierwsze użycie urządzenia) Kiedy po raz pierwszy podłączasz bezprzewodowo urządzenie dźwiękowe Bluetooth, urządzenia te muszą wzajemnie się zarejestrować. Wybierz urządzenie na liście sparowanych urządzeń, aby nawiązać połączenie Bluetooth. Wybierz urządzenie na liście sparowanych urządzeń, aby nawiązać połączenie Bluetooth. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY NW-A45

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY NW-A45.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag