Instrukcja obsługi SIEMENS TI923309RW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SIEMENS TI923309RW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SIEMENS TI923309RW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SIEMENS TI923309RW


Mode d'emploi SIEMENS TI923309RW
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SIEMENS TI923309RW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 111 Uruchamianie programu "Filtr wody" lub "Ochrona przed zamarzaniem" . Urzdzenia wolno uywa tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokoci nie wikszej ni 2000 m n. Instrukcj obslugi, starannie j przechowywa i postpowa zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. przekazujc urzdzenie innej osobie naley dolczy niniejsz instrukcj. [. . . ] funkcja aromaDouble Shot Im dluej trwa parzenie kawy, tym bardziej gorzki jest napój i uwalnia si tym wicej niepodanych aromatów. Po przygotowaniu polowy iloci kawa jest mielona i zaparzana ponownie, dziki czemu uwalnia tylko dobrze przyswajalne aromaty. Malej iloci kawy napoje parzone z malej iloci kawy, np. Przy ustawieniu "Kawa z mlekiem" 200 ml o zawartoci 90% mleka (i zawartoci kawy 10%) napoje parzone z uyciem kawy mielonej napoje parzone do dwóch filianek Przyklad: przy ustawieniu wartoci na 30 % zostanie przygotowany napój w proporcji 30 % mleka i 70 % kawy. W celu zatwierdzenia nacisn przycisk milk lub przelcznik obrotowy. W celu zatwierdzenia nacisn przycisk ml lub przelcznik obrotowy. Ustawi dwie podgrzane filianki pod Wybrany napój zostaje zaparzony i splywa do obu filianek. W przypadku wybrania # nie jest moliwa funkcja aromaDouble Shot. Stopie zmielenia mona zmieni jedynie przy pracujcym mlynku!Za pomoc przelcznika obrotowego )2 ustawi stopie zmielenia kawy przy pracujcym mlynku. Ponownie nacisn prawy przycisk nawigacyjny, aby zapisa profil. Dla utworzonego uytkownika mona potem od razu zapisa indywidualny napój. Urzdzenie jest ponownie gotowe do pracy. - lub Nacisn prawy przycisk nawigacyjny, aby edytowa ustawienia w profilu. Urzdzenie jest ponownie gotowe do pracy. Aktualnie pobierany napój wraz z jego indywidualnymi ustawieniami mona zapisywa bezporednio w nowym lub istniejcym profilu. Jeeli nie jest jeszcze zapisany aden profil, pojawia si bezporednio nowy profil. Jeeli istniej ju zapisane profile, a indywidualny napój ma zosta zapisany w nowym profilu, naley wybra selektorem obrotowym nowy profil. Jeeli tworzony jest nowy profil, wpisa nazw i wybra obraz tla. Urzdzenie jest ponownie gotowe do pracy. Aby chroni dzieci przed oparzeniami, Zabezpieczenieprzeddziemi mona zablokowa urzdzenie. aktywacja zabezpieczenia przed dziemi Przycisk milk trzyma wcinity przez co najmniej 4 sekundy. [. . . ] Zanurza filtr wody w wodzie tak dlugo, a przestan si z niego wydobywa pcherzyki powietrza, a nastpnie ponownie zainstalowa filtr. Zostal ustawiony zbyt drobny lub zbyt gruby stopie zmielenia albo zostala uyta niewystarczajca ilo kawy mielonej. Ustawi grubszy lub drobniejszy stopie zmielenia albo uywa 2 plaskich miarek kawy mielonej. Krople wody na wewntrznym Pojemnik na skropliny zostal dnie urzdzenia przy wyjtym wyjty za wczenie. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SIEMENS TI923309RW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SIEMENS TI923309RW.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag