Instrukcja obsługi SIEMENS TI923309RW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SIEMENS TI923309RW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SIEMENS TI923309RW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SIEMENS TI923309RW


SIEMENS TI923309RW : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (8482 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SIEMENS TI923309RW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 111 Uruchamianie programu "Filtr wody" lub "Ochrona przed zamarzaniem" . Urzdzenia wolno uywa tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokoci nie wikszej ni 2000 m n. Instrukcj obslugi, starannie j przechowywa i postpowa zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Urzdzenie moe by obslugiwane przez dzieci powyej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnociach fizycznych, czuciowych lub umyslowych, albo nie posiadajcych odpowiedniego dowiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol osoby odpowiadajcej za bezpieczestwo osoby obslugujcej urzdzenie lub po dokladnym pouczeniu w obsludze urzdzenia oraz po zrozumieniu zagroe wynikajcych z obslugi urzdzenia. [. . . ] Jest on przeznaczony wylcznie do stosowania w gospodarstwie domowym oraz do przechowywania mleka w lodówce. Wane: pojemnik na mleko moe by podlczony tylko wówczas, gdy system spieniania mleka razem z adapterem i rurk s zamontowane w wylocie napoju. Ustawi filiank albo szklank pod ~ "Dostosowanie ustawie napojów" na stronie 107 ~ "Ustawienia" na stronie 111 4. Ustawi filiank albo szklank pod ~ "Dostosowanie ustawie napojów" na stronie 107 ~ "Ustawienia" na stronie 111 4. Wskazówka: W celu wczeniejszego zatrzymania pobierania napoju naley ponownie wcisn przelcznik obrotowy. pobieranie gorcej wody Wskazówka: Przed pobraniem gorcej wody oczyci system spieniania mleka oraz usun pojemnik na mleko. Jeeli system spieniania mleka nie zostanie oczyszczony, to pobierana woda moe zawiera niewielkie iloci mleka. ~ "Dostosowanie ustawie napojów" na stronie 107 ~ "Ustawienia" na stronie 111 5. Wskazówka: W celu wczeniejszego zatrzymania pobierania napoju naley ponownie wcisn przelcznik obrotowy. Funkcja Wybieranie mocy kawy, kawy mielonej Wstawi pod wylot dwie filianki. Ustawianie mocy kawy lub wybieranie kawy zmielonej Obrotowego ustawi moc kawy lub wybra kaw zmielon. funkcja aromaDouble Shot Im dluej trwa parzenie kawy, tym bardziej gorzki jest napój i uwalnia si tym wicej niepodanych aromatów. Po przygotowaniu polowy iloci kawa jest mielona i zaparzana ponownie, dziki czemu uwalnia tylko dobrze przyswajalne aromaty. Przy ustawieniu "Kawa z mlekiem" 200 ml o zawartoci 90% mleka (i zawartoci kawy 10%) napoje parzone z uyciem kawy mielonej napoje parzone do dwóch filianek Przyklad: przy ustawieniu wartoci na 30 % zostanie przygotowany napój w proporcji 30 % mleka i 70 % kawy. Ustawi dwie podgrzane filianki pod Wybrany napój zostaje zaparzony i splywa do obu filianek. Za pomoc przelcznika obrotowego )2 ustawi stopie zmielenia kawy przy pracujcym mlynku. Dla utworzonego uytkownika mona potem od razu zapisa indywidualny napój. - lub Nacisn prawy przycisk nawigacyjny, aby edytowa ustawienia w profilu. Aktualnie pobierany napój wraz z jego indywidualnymi ustawieniami mona zapisywa bezporednio w nowym lub istniejcym profilu. Jeeli nie jest jeszcze zapisany aden profil, pojawia si bezporednio nowy profil. Jeeli istniej ju zapisane profile, a indywidualny napój ma zosta zapisany w nowym profilu, naley wybra selektorem obrotowym nowy profil. Aby chroni dzieci przed oparzeniami, Zabezpieczenieprzeddziemi mona zablokowa urzdzenie. [. . . ] Zanurza filtr wody w wodzie tak dlugo, a przestan si z niego wydobywa pcherzyki powietrza, a nastpnie ponownie zainstalowa filtr. Ustawiono zbyt gruby stopie Ustawi drobniejszy stopie zmielenia zmielenia lub uyta kawa mie- lub uy kawy drobniej zmielonej. Ustawiono zbyt drobny stopie Ustawi grubszy stopie zmielenia lub zmielenia lub zastosowana uy kawy grubiej zmielonej. Ustawiono zbyt drobny stopie Ustawi grubszy stopie zmielenia lub zmielenia lub zastosowana uy kawy grubiej zmielonej. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SIEMENS TI923309RW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SIEMENS TI923309RW.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag