Instrukcja obsługi SIEMENS DH18400

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SIEMENS DH18400. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SIEMENS DH18400 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SIEMENS DH18400


SIEMENS DH18400 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3968 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SIEMENS DH18400

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] – Podgrzewacz przepływowy jest przeznaczony tylko do pracy w systemie zamkniętym (ciśnieniowym). – Armatury muszą być dopuszczone do pracy z zamkniętymi (ciśnieniowymi) podgrzewaczami przepływowymi. ■ Podgrzewacz przepływowy należy podłączać wyłącznie do przewodu zimnej wody. – Podgrzewacz przepływowy nadaje się do przyłączenia do przewodów rurowych z tworzywa sztucznego, które posiadają certyfikat DVGW. [. . . ] – Sprawdzić, czy przy niskim ciśnieniu wody w sieci wodociągowej stopień grzejny II włącza się nawet przy równoczesnym otwarciu kilku zaworów czerpalnych zimnej wody. Jeżeli nie, należy usunąć ogranicznik przepływu (patrz informacja dodatkowa A). W taki sposób można wyrównać nierówności ściany. ■ Tulejka ochronna musi ciasno obejmować przewód elektryczny. W przypadku uszkodzenia tulejki przy montażu, należy zaślepić otwory wodoszczelnie. – Jeżeli podgrzewacz nie włącza swojej pełnej mocy z powodu zbyt niskiego ciśnienia w domowej sieci wodociągowej, należy usunąć ogranicznik przepływu (rysunek A, 3. Stopień Natężenie przepływu wody mieszanej [l/min] przy mocy znamionowej dla ok. 50 °C (temperatura wody dopływowej 12 °C) Minimalne ciśnienie na urządzeniu* [MPa (bary)] z ogranicznikiem przepływu bez ogranicznika przepływu Zakres stosowania dla wody o oporności elektrycznej właściwej w temperaturze 15 °C [Ωcm] Ciśnienie znamionowe [MPa (bary)] Maksymalna dopuszczalna temperatura dopływu [°C] Klasa wydajności energetycznej Profil obciążenia Roczne zużycie energii [kWh] Codzienne zużycie prądu [kWh] Poziom mocy akustycznej [dB] Wydajność energetyczna przygotowywania ciepłej wody [%] 0, 03 (0, 3) 0, 07 (0, 7) 0, 08 (0, 8) 0, 09 (0, 9) 0, 07 (0, 7) 0, 08 (0, 8) 0, 09 (0, 9) 0, 02 (0, 2) 0, 04 (0, 4) 0, 05 (0, 5) 0, 06 (0, 6) 0, 04 (0, 4) 0, 05 (0, 5) 0, 06 (0, 6) ≥ 800 1 (10) 20 A S 480 2, 213 15 38, 4 ≥ 1 300 1 (10) 20 A S 481 2, 215 15 38, 4 ≥ 1 300 1 (10) 20 A S 483 2, 228 15 38, 2 ≥ 1 300 1 (10) 20 A S 483 2, 232 15 38, 1 ≥ 1 300 1 (10) 20 A S 481 2, 215 15 38, 4 ≥ 1 300 1 (10) 20 A S 483 2, 228 15 38, 2 ≥ 1 300 1 (10) 20 A S 483 2, 232 15 38, 1 6, 6 4, 5 9, 9 6, 8 11, 6 7, 9 13, 2 9, 1 9, 9 6, 8 11, 6 7, 9 13, 2 9, 1 – 3, 6 – 5, 0 – 5, 8 – 6, 6 4, 0 5, 0 4, 5 5, 8 5, 0 6, 6 – 12 – 18 – 21 – 24 9 18 10, 5 21 12 24 – 8 – 12 – 14 – 16 6 12 7 14 8 16 13, 2 400 V 3~ 18 400 V 3~ 21 400 V 3~ 24 400 V 3~ 18 400 V 3~ 21 400 V 3~ 24 400 V 3~ * Tutaj należy uwzględnić dodatkowo spadek ciśnienia na baterii mieszającej C Wymiary Wyposażenie dodatkowe ■ Zestaw kształtek i złączek rurowych BZ 45U20: do zamontowania podgrzewacza przepływowego pod umywalką. 25 pl Instrukcja użytkowania Przeczytać szczegółowe zasady bezpieczeństwa na początku niniejszej instrukcji i bezwzględnie ich przestrzegać!– W przypadku wystąpienia nieszczelności urządzenia natychmiast zamknąć dopływ zimnej wody. uruchomienie urządzenia po wyłączeniu dopływu wody ■ Urządzenie wyłączyć spod napięcia (wykręcić bezpieczniki domowej sieci elektrycznej). – Zawór ciepej wody otworzyć na tak długo, aż powietrze wypchnięte zostanie całkowicie z przewodów rurowych. Kątowy zawór regulacyjny przy umywalce otworzyć tak daleko, aby włączał się tylko niski stopień grzejny. Zapoznawanie się z urządzeniem Przepływowy podgrzewacz wody podgrzewa wodę w czasie jej przepływu przez urządzenie. D Praca w zimie Wskazówka: W zimie może dojść do spadku temperatury wody zasilającej, co powoduje, że niemożliwe jest osiągnięcie wymaganej temperatury na wylocie. – Aby skompensować ten spadek temperatury należy na tyle zredukować strumień wody pobieranej z armatury, aż osiągnięta zostanie wymagana temperatura ciepłej wody. Elementy obsługi Pański podgrzewacz przepływowy posiada dwa stopnie grzejne: e stopień oszczędny – dwie trzecie mocy całkowitej II mocne podgrzewanie – pełna moc całkowita Stopień e jest idealnym nastawieniem przy korzystaniu z ciepłej wody w takich urządzeniach jak: umywalka natrysk bidet Stopień II stosować w przypadku baterii z termostatem, zapotrzebowania na wodę o wysokiej temperaturze, albo na dużą ilość ciepłej wody, np. zmywanie naczyń sprzątanie kąpiel w wannie Czyszczenie Urządzenie wycierać wilgotną ścierką. Nie używać żadnych ostrych, ani szorujących środków czyszczących!Wskazówka: W normalnym przypadku nie trzeba usuwać z urządzenia kamienia kotłowego. Jeżeli woda jest bardzo twarda i przy częstym poborze bardzo gorącej wody może odłożyć się w urządzeniu kamień kotłowy. Proszę zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego naszej firmy. [. . . ] Specjalista Klient W czasie poboru wody podgrzewacz przepływowy wyłącza się, a temperatura wody spada. Praca w zimie: w zimie nie jest już osiągana wymagana temperatura na wylocie. Na tyle zredukować strumień wody, pobieranej z armatury, aż osiągnięta zostanie wymagana temperatura ciepłej wody. Klient Jeżeli usunięcie zakłócenia było niemożliwe, to należy wezwać serwis. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SIEMENS DH18400

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SIEMENS DH18400.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag