Instrukcja obsługi SEVERIN TO 2061

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SEVERIN TO 2061. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SEVERIN TO 2061 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SEVERIN TO 2061


SEVERIN TO 2061 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (10069 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SEVERIN TO 2061

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Noggrannhet, precision och uppriktighet har kännetecknat detta familjeägda företag i Sundern, Tyskland och företaget har sedan det grundades år 1892 dragit till sig kunder från hela världen med sina innovativa produkter. Miniugnen är avsedd för hemmabruk eller liknande användning: • personal i butiker, kontor och liknande arbetsmiljöer, • för kunder i hotell, motell och andra liknande anläggningar, • i företag inom jordbrukssektorn, • för kunder i bed-and-breakfast hus. SE 147 Heta ytor och varmt fett När ugnen är påkopplad, och också efter användning, kan åtkomliga ytor nå extremt höga temperaturer. 87 kg Produktkategori och typ Spänning Effekt/energikonsumtion Dimensioner (B x H x D) Vikt 5-lägesbrytare OFF Övre värme SE Övre värme med roterande spett Övre och nedre värme Nedre värme Justerbar driftstid Justerbar temperatur Speciella markeringar FÖRSIKTIGHET – Varm yta. [. . . ] Przestroga: Tłuszcz zachowuje wysoką temperaturę bardzo długo i nie należy nic z nim robić, dopóki nie ostygnie. Higiena Brak odpowiedniej higieny może doprowadzić do pojawienia się w urządzeniu drobnoustrojów: • Tackę należy regularnie opróżniać i czyścić. Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących również stwarza zagrożenie dla zdrowia: • Do mycia elementów wchodzących w kontakt z produktami spożywczymi należy stosować wyłącznie odpowiednie środki czyszczące. 186 Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia Nieprawidłowa obsługa urządzenia może spowodować jego uszkodzenie: • Urządzenie należy ustawiać suchym, równym, nie śliskim i odpornym na wysokie temperatury blacie. € Nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w pobliżu źródeł silnego ciepła. € Zwracać uwagę, aby przewód zasilający nie zwisał swobodnie ani przez krawędź stołu. € Nie używać do czyszczenia urządzenia środków czystości czy narzędzi innych niż wymienione w instrukcji czyszczenia. • Przed odstawieniem urządzenia wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z kontaktu i odczekać , aż urządzenie całkowicie ostygnie. Niesprawny piekarnik Niesprawny piekarnik może spowodować obrażenia ciała i straty materialne: • Przed każdym użyciem piekarnika sprawdzić go pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia w wyniku transportu proszę skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. € W żadnym wypadku nie uruchamiać uszkodzonego lub wadliwego piekarnika. € W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego dział obsługi klienta albo inną, wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec związanym z tym zagrożeniom. PL 187 • Urządzenie nie zawiera żadnych komponentów, które użytkownik mógłby samodzielnie konserwować lub naprawiać. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Serwis firmy SEVERIN. Temperatura wytwarzana przez piekarnik jest wystarczająco wysoka, aby doprowadzić do zapalenia się łatwopalnych przedmiotów w pobliżu urządzenia. € Piekarnika nie można montować ani używać w szafce lub obudowie. € Nie ustawiać piekarnika bezpośrednio pod szafką lub półką. € Należy zapewnić odpowiednią odległość od innych urządzeń, nawisów, sufitu lub innych przedmiotów. 1 2 3 Opis/Funkcja Lampka sygnalizacyjna (świeci, kiedy piekarnik jest włączony) Regulator temperatury (100 – 230 °C) 5-pozycyjny przełącznik • OFF Górne grzanie • Górne grzanie + rożen • Górne i dolne grzanie • Dolne grzanie • Czasomierz (01:00 – 60:00 min) Zapewnić odpowiednią i ciągłą wentylację wokół urządzenia. Podane poniżej czasy przyrządzania mają więc charakter jedynie orientacyjny. Zawsze należy postępować zgodnie z przepisem podanym przez producenta produktu. Odczekać, aż upłynie zaprogramowany czas i pojawi się sygnał dźwiękowy. [. . . ] Najpierw za pomocą suchej ściereczki usunąć duże plamy tłuszczu. Umyć pod bieżącą wodą, używając delikatnego detergentu albo w zmywarce. 8 Rozwiązywanie problemów OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obrażenia ciała. Urządzenie nie zawiera żadnych komponentów, które użytkownik mógłby samodzielnie konserwować lub naprawiać. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SEVERIN TO 2061

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SEVERIN TO 2061.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag