Instrukcja obsługi SEVERIN TO 2052

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SEVERIN TO 2052. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SEVERIN TO 2052 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SEVERIN TO 2052


SEVERIN TO 2052 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (868 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SEVERIN TO 2052

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] ˆ Aby zachować bezpieczeństwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urządzenia oraz przewodu zasilającego muszą być wykonywane przez nasz serwis. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy wysłać je do naszego działu obsługi klienta (zob. ˆ Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy urządzenie zupełnie ostygło i jest wyłączone z sieci elektrycznej. [. . . ] ˆ Podczas pracy urządzenie musi być ustawione na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i odpryski tłuszczu. Nie należy ustawiać urządzenia na, lub w pobliżu, gorących powierzchni, otwartego ognia lub łatwopalnych oparów. ˆ Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał żadnych gorących elementów. ∙ Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego swobodnie zwisającego. ˆ Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka elektrycznego każdorazowo: - po zakończeniu pracy - w przypadku awarii urządzenia - przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. ˆ Wyjmując wtyczkę z gniazdka nigdy nie należy szarpać za przewód. ∙ Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi winę ponosi wyłącznie użytkownik. ˆ Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. Uruchomienie urządzenia ∙ Usunąć wszystkie elementy opakowania i wyczyścić urządzenie według instrukcji w punkcie Czyszczenie i konserwacja. ˆ Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy je nagrzewać przez ok. Minutnik Minutnik może być wykorzystywany do ustawienia określonego czasu pracy (do 60 min). Aby zaprogramować czas pracy, przekręcić pokrętło w prawo do żądanej pozycji. Aby ustawić czas pracy krótszy niż 10 minut, najpierw przekręcić minutnik na nieco wyższą pozycję, po czym powoli przekręcić go z powrotem do żądanego ustawienia. Po upływie zaprogramowanego czasu pojawia się sygnał dźwiękowy, który informuje o 47 wyłączeniu się elementów grzejnych. Lampka sygnalizacyjna Lampka zapala się, kiedy urządzenie włącza się przy użyciu minutnika. Gaśnie, kiedy upłynie zaprogramowany czas pracy lub kiedy pokrętło zostanie ustawione w pozycji 0. Temperatura wewnątrz komory Temperatura wewnątrz komory sięga około 200 °C. Obsługa ∙ Rozgrzewać zamkniętą komorę piekarnika przez kilka minut, ustawiając regulator temperatury na żądany poziom oraz minutnik na odpowiedni czas rozgrzewania. [. . . ] Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną. Gwarancja Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony prze klienta do punktu zakupu, a później odesłany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firmę Serv- Serwis Sp. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SEVERIN TO 2052

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SEVERIN TO 2052.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag