Instrukcja obsługi SEVERIN TO 2045

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SEVERIN TO 2045. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SEVERIN TO 2045 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SEVERIN TO 2045


SEVERIN TO 2045 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1070 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SEVERIN TO 2045

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aby zachować bezpieczeństwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urządzenia muszą być wykonywane przez nasz serwis. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy wysłać je do naszego działu obsługi klienta (zob. Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy urządzenie zupełnie ostygło i jest wyłączone z sieci elektrycznej. Zanurzanie urządzenia w wodzie i mycie go wodą jest niedozwolone i może grozić porażeniem prądem. [. . . ] ∙ Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego swobodnie zwisającego. ˆ Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka elektrycznego każdorazowo: - po zakończeniu pracy - w przypadku awarii urządzenia - przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. ˆ Wyjmując wtyczkę z gniazdka nigdy nie należy szarpać za przewód. ∙ Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi winę ponosi wyłącznie użytkownik. ˆ Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. Czasomierz Czasomierz może być wykorzystywany do ustawienia określonego czasu pracy (do 60 min). Aby zaprogramować czas pracy, przekręcić pokrętło w prawo do żądanej pozycji. Aby ustawić czas pracy krótszy niż 10 minut, 51 najpierw przekręcić czasownik na nieco wyższą pozycję, po czym powoli przekręcić go z powrotem do żądanego ustawienia. Po upływie zaprogramowanego czasu słychać będzie sygnał dźwiękowy, który informuje o wyłączeniu się elementów grzejnych. Aby wyłączyć całe urządzenie, elementy grzejne muszą być również wyłączone. Wskaźnik świetlny Wskaźnik świetlny zapala się, kiedy urządzenie jest włączone. Gaśnie, kiedy upłynie zaprogramowany czas pracy lub kiedy pokrętło zostanie ustawione w pozycji 0. Uruchomienie urządzenia ∙ Urządzenie należy wyczyścić według instrukcji Czyszczenie i konserwacja, a także usunąć wszelkie elementy opakowania. ˆ Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy je nagrzewać przez ok. Pieczenie ∙ Przed włączeniem piekarnika sprawdzić, czy pod dolnym elementem grzejnym znajduje się prawidłowo włożona tacka na okruchy. ˆ Rozgrzewać piekarnik przez parę minut przy zamkniętych drzwiczkach, używając obu elementów grzejnych. Przy pomocy regulatora temperatury nastawić żądaną temperaturę, a na czasomierzu ustawić czas pieczenia. 52 ∙ Produkty przeznaczone do pieczenia umieścić na kratce grilla. W przypadku produktów zawierających dużą ilość tłuszczu zaleca się stosowanie blachy do pieczenia. ˆ Zamknąć drzwiczki, przy pomocy regulatora ustawić żądaną temperaturę, a pokrętłem czasomierza ustawić żądany czas pieczenia. ˆ Przy opiekaniu z góry lub pieczeniu na rożnie używać wyłącznie górnego elementu grzejnego, albo obydwu elementów grzejnych, tj. ˆ Aby przerwać pracę urządzenia lub zakończyć ją, jeśli ustawione było na pracę ciągłą, ustawić czasomierz w pozycji 0. [. . . ] Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo tłukących się, 53 Czyszczenie i konserwacja ∙ Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze poczekać aż urządzenie całkowicie ostygnie. ˆ Nie zanurzać sprzętu w wodzie, ani nie myć go wodą, ponieważ grozi to porażeniem prądem. ˆ Do czyszczenia nie należy stosować żrących roztworów, środków ścierających, ani aerozolów do czyszczenia piekarników i kuchenek. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SEVERIN TO 2045

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SEVERIN TO 2045.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag