Instrukcja obsługi SEVERIN KA 4805

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SEVERIN KA 4805. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SEVERIN KA 4805 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SEVERIN KA 4805


Mode d'emploi SEVERIN KA 4805
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SEVERIN KA 4805

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Skötsel och rengöring Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och Garanti i Sverige och Finland För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Aby zachowa bezpieczestwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urzdzenia oraz przewodu zasilajcego musz by Przed przystpieniem do czyszczenia, naley si upewni, e urzdzenie zupelnie wystyglo i jest wylczone z sieci elektrycznej. umy szklany dzbanek i odchylany pojemnik w gorcej wodzie z detergentem. Szczególowe informacje na temat czyszczenia urzdzenia znajduj si w punkcie Czyszczenie i konserwacja. [. . . ] nie zostawia wlczonego urzdzenia bez nadzoru. Urzdzenie oraz przewód sieciowy nie mog styka si z gorcymi powierzchniami, ani te by poddawane dzialaniu wysokich temperatur. Przed otwieraniem ekspresu lub wyjmowaniem z niego jakichkolwiek elementów czynnociowych i akcesoriów, naley urzdzenia wylczy i poczeka na jego ochlodzenie. w ten sposób mona zapobiec niebezpieczestwu wydzielania si pary lub gorcej wody. Naley wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego: - w przypadku wadliwej pracy urzdzenia, - podczas czyszczenia, - po zakoczeniu pracy. Nigdy nie naley cign za przewód przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka elektrycznego. Przewód przylczeniowy nie powinien zwisa wolno, naley uwaa aby znajdowal si w bezpiecznej odlegloci od gorcych czci urzdzenia. Nie ponosi si odpowiedzialnoci, jeli szkoda wynikla z nieprawidlowego uywania sprztu lub uytkowania niezgodnego z instrukcj obslugi. automatyczny wylcznik Aby niepotrzebnie nie zuywa energii , okolo 35 minut po zakoczeniu cyklu parzenia urzdzenie automatycznie si wylczy. Aby ponownie je wlczy, ustawi wlcznik On/ Off w pozycji 0 a nastpnie z powrotem w pozycji 1. Przed uyciem ekspresu po raz pierwszy Przed uyciem ekspresu do kawy po raz pierwszy, naley urzdzenie przepuci przez proces , , filtrowania bez kawy" dwa albo trzy razy. Uywamy w tym celu maksymaln ilo wody bez dodawania mielonej kawy. To samo , , filtrowanie bez kawy" naley przeprowadza po dluszym nieuywaniu ekspresu, oraz po usuniciu kamienia. Przy podwójnej skali, lewa skala sluy do mierzenia wody w regularnych filiankach o pojemnoci ok. 125 ml, podczas gdy prawa skala sluy do mierzenia wody w mniejszych filiankach. Wana informacja: Przy napelnianiu ekspresu wie wod, krótko po zakoczeniu cyklu parzenia, istnieje niebezpieczestwo poparzenia gorc wod lub ulatniajc si par. Wsypywanie mielonej kawy : Na kad standardow filiank (125 ml) potrzeba ok. Jeli dzbanek jest prawidlowo wloony, pokrywka zwolni na czas parzenia zawór zapobiegajcy kapaniu, znajdujcy si w pojemniku na filtr. [. . . ] W ramach gwarancji producent zobowizuje si do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, e produkt zostanie odniesiony prze klienta do punktu zakupu, a póniej odeslany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firm Serv- Serwis Sp. Aby gwarancja zachowala wano, urzdzenie musi by uywane zgodnie z instrukcj i nie moe by modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupowanion do tego osob, ani te uszkodzone w wyniku nieprawidlowego uycia. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuycia, ani elementów latwo tlukcych si, jak szklo, elementy z tworzyw sztucznych, arówki itd. ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowizujcymi przepisami, które dotycz zakupu przedmiotów uytkowych. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SEVERIN KA 4805

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SEVERIN KA 4805.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag