Instrukcja obsługi SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995


SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2228 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Låt filterhållaren svalna, ta därefter bort den och rengör den enligt beskrivningen i avsnittet Skötsel och rengöring. Knapparna , och börjar blinka och två pipsignaler hörs. Naley sprawdzi, czy napicie sieciowe zgadza si z napiciem podanym na tabliczce znamionowej urzdzenia. Aby zachowa bezpieczestwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urzdzenia oraz przewodu zasilajcego musz by wykonywane przez nasz serwis. [. . . ] Wtyczk naley wyj z gniazda elektrycznego: -- w przypadku stwierdzenia usterki urzdzenia; -- i przed przystpieniem do czyszczenia; -- po zakoczeniu pracy. Naley stosowa wylcznie oryginalne akcesoria, poniewa uycie elementów innych ni dostarczone przez producenta moe stworzy powane zagroenie dla uytkownika. za szkody wynikle z nieprawidlowego uywania sprztu lub uytkowania niezgodnego z instrukcj obslugi win ponosi wylcznie uytkownik. Przed uruchomieniem urzdzenia po raz pierwszy Wyczyci wszystkie wyjmowane elementy zgodnie z instrukcjami w punkcie pt. Przed zaparzeniem pierwszego espresso, przepluka obwody, przelewajc 2-3 due filianki wody w sposób opisany w punkcie Parzenie espresso, ale bez kawy. W przeciwnym razie zaczn miga wszystkie przyciski funkcyjne i uruchomienie urzdzenia bdzie niemoliwe. Cinienie zaley od tego, jak mocno kawa zostala ubita ubijakiem oraz od iloci uytej zmielonej kawy espresso. Przy iloci kawy okolo 25-30 ml, czas parzenia powinien wynosi okolo 25-30 sekund, pod cinieniem okolo 9 barów. W zalenoci od osobistych preferencji, cinienie parzenia mona regulowa zmieniajc ilo kawy espresso oraz sil jej ubicia. Uywanie zmielonej kawy espresso: Wsun wkladk filtra na jedn lub dwie filianki do Za pomoc ubijaka równomiernie i pewnie docisn kaw espresso sil okolo 15 kg. Wskazówka: Po ubiciu powierzchnia docinitej kawy powinna znajdowa si okolo 2 mm pod krawdzi wewntrz uchwytu na filtr. Umieci jedn lub dwie filianki na zdejmowanej tacce, pod otworem wylotowym. Kiedy symbole filianki wiec si nieprzerwanie, mona Aby nie dopuci do rozlania, zawsze oprónia zdejmowan tack odpowiednio wczenie, zanim czerwony plywak calkowicie si podniesie. Wskazówka: Jeli urzdzenie zostalo uyte do spieniania lub wytwarzania gorcej wody, przed przystpieniem do parzenia espresso naley poczeka, a ostygnie. O tym, e urzdzenie jest zbyt gorce, informuj szybko migajce przyciski i . Przygotowywanie kawy cappuccino Najpierw przygotowa espresso zgodnie z instrukcjami Aby unikn wylewania si mleka w czasie spieniania, Pojemnik powinien by wypelniony jedynie do polowy. Mleko pod panarello w taki sposób, aby dolna krawd panarello byla tylko nieco zanurzona w mleku. Kiedy mleko uzyska odpowiedni konsystencj, przekrci wlcznik z powrotem na symbol espresso ( ). Urzdzenie wyposaone jest w róne funkcje, które mona zmienia w nastpujcy sposób: wlczy urzdzenie i poczeka , a symbole filianki zaczn wieci stale. Nacisn przycisk i przytrzyma przez 10 sekund, aby uruchomi tryb Zmienianie ustawie fabrycznych. [. . . ] Aby gwarancja zachowala wano, urzdzenie musi by uywane zgodnie z instrukcj i nie moe by modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupowanion do tego osob, ani te uszkodzone w wyniku nieprawidlowego uycia. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zuycia, ani elementów latwo tlukcych si, jak szklo, elementy z tworzyw sztucznych, arówki itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowizujcymi przepisami, które dotycz zakupu przedmiotów uytkowych. Jeeli urzdzenie przestanie dziala prawidlowo i musi zosta odeslane, naley je dokladnie zapakowa i dolczy imi, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczyn odeslania. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag