Instrukcja obsługi SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995


Mode d'emploi SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Wicej informacji na ten temat mona znale w punkcie pt. Urzdzenie przeznaczone jest wylcznie do parzenia kawy z palonych zmielonych ziaren. Ostrzeenie: Kady inne uycie (nieprawidlowe uytkowanie) urzdzenia ni opisane w niniejszej instrukcji jest nieprawidlowe i moe doprowadzi do obrae ciala lub szkód materialnych. Ostrzeenie: Plyta do podgrzewania filianek, uchwyt na sitko filtra, rurka parowa z panarello i zdejmowana tacka nagrzewaj si podczas uytkowania i pozostaj gorce przez jaki czas po zakoczeniu pracy ­ grozi powanymi poparzeniami. [. . . ] Przed uruchomieniem urzdzenia po raz pierwszy Wyczyci wszystkie wyjmowane elementy zgodnie z instrukcjami w punkcie pt. Przed zaparzeniem pierwszego espresso, przepluka obwody, przelewajc 2-3 due filianki wody w sposób opisany w punkcie Parzenie espresso, ale bez kawy. Przed wlczeniem sprawdzi, czy przelcznik obrotowy jest ustawiony na . W przeciwnym razie zaczn miga wszystkie przyciski funkcyjne i uruchomienie urzdzenia bdzie niemoliwe. Cinienie zaley od tego, jak mocno kawa zostala ubita ubijakiem oraz od iloci uytej zmielonej kawy espresso. Przy iloci kawy okolo 25-30 ml, czas parzenia powinien wynosi okolo 25-30 sekund, pod cinieniem okolo 9 barów. W zalenoci od osobistych preferencji, cinienie parzenia mona regulowa zmieniajc ilo kawy espresso oraz sil jej ubicia. Sprawdzi, czy przelcznik obrotowy jest ustawiony na . Uywanie zmielonej kawy espresso: Wsun wkladk filtra na jedn lub dwie filianki do Za pomoc ubijaka równomiernie i pewnie docisn kaw espresso sil okolo 15 kg. Wskazówka: Po ubiciu powierzchnia docinitej kawy powinna znajdowa si okolo 2 mm pod krawdzi wewntrz uchwytu na filtr. Na filtr, obracajc go w prawo i blokujc pod symbolem . Umieci jedn lub dwie filianki na zdejmowanej tacce, pod otworem wylotowym. Urzdzenie zaczyna nagrzewa si i symbole filianki powoli migaj. Kiedy symbole filianki wiec si nieprzerwanie, mona Aby nie dopuci do rozlania, zawsze oprónia zdejmowan tack odpowiednio wczenie, zanim czerwony plywak calkowicie si podniesie. Wskazówka: Jeli urzdzenie zostalo uyte do spieniania lub wytwarzania gorcej wody, przed przystpieniem do parzenia espresso naley poczeka, a ostygnie. O tym, e urzdzenie jest zbyt gorce, informuj szybko migajce przyciski i . Kiedy przyciski i wiec stale, urzdzenie jest gotowe do uycia. Przygotowywanie kawy cappuccino Najpierw przygotowa espresso zgodnie z instrukcjami Aby unikn wylewania si mleka w czasie spieniania, Pojemnik powinien by wypelniony jedynie do polowy. Mleko pod panarello w taki sposób, aby dolna krawd panarello byla tylko nieco zanurzona w mleku. Kiedy mleko uzyska odpowiedni konsystencj, przekrci wlcznik z powrotem na symbol espresso ( ). [. . . ] Szczególowych informacji na ten temat udzielaj lokalne wladze lub sklepy prowadzce sprzeda detaliczn. gwarancja Gwarancja na produkt obejmuje wady materialu i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowizuje si do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, e produkt zostanie odniesiony prze klienta do punktu zakupu, a póniej odeslany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firm Serv- Serwis Sp. Aby gwarancja zachowala wano, urzdzenie musi by uywane zgodnie z instrukcj i nie moe by modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupowanion do tego osob, ani te uszkodzone w wyniku nieprawidlowego uycia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag