Instrukcja obsługi SAMSUNG DW60M6070IB

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SAMSUNG DW60M6070IB. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SAMSUNG DW60M6070IB będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SAMSUNG DW60M6070IB


SAMSUNG DW60M6070IB : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (42573 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SAMSUNG DW60M6070IB

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Prosimy o dokladne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania wiedzy na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z licznych zalet i funkcji nowego urzdzenia. Ostrzeenia i zasady bezpieczestwa zawarte w niniejszej instrukcji nie wyczerpuj wszystkich moliwych warunków i sytuacji. Uytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zdrowego rozsdku i ostronoci podczas montau, konserwacji i obslugi zmywarki do naczy. W razie pyta lub wtpliwoci naley skontaktowa si z najbliszym centrum serwisowym lub poszuka pomocy i informacji w witrynie www. [. . . ] Zmywarka oferuje program Multi tab, do którego nie uywa si soli i nablyszczacza, lecz tabletki typu 3 w 1. Podczas uywania kompaktowych detergentów Multi tab naley sprawdzi, czy klapk mona poprawnie zamkn. UWAGA: Wszystkie detergenty naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. W celu uzyskania optymalnych efektów dzialania zmywarki kosze naley ladowa zgodnie z poniszymi wskazówkami. Przedmioty zakrzywione lub z wglbieniami powinny by tak nachylone, aby woda mogla z nich swobodnie Wyjmowanie naczy Aby woda nie kapala z naczy w górnym koszu na naczynia w dolnym koszu, zalecamy oprónienie najpierw dolnego kosza, a nastpnie górnego. lADOWANIE GÓRNEGO KOSZA Górny kosz jest przeznaczony na bardziej delikatne i lejsze naczynia, jak szklanki, filianki i spodki oraz talerze, miseczki i plaskie patelnie (o ile nie s zbyt brudne). Wysoko górnego kosza mona wyregulowa w celu uzyskania wikszej iloci miejsca na due przedmioty w górnym lub dolnym koszu. Aby obniy górny kosz, nacinij przelczniki , , A" po lewej i prawej stronie górnego kosza, jednoczenie delikatnie cigajc górny koszt w dól. Aby podnie górny kosz, naley pocign go w gór bez korzystania z przelczników. Zalecamy, aby due przedmioty, których zmywanie jest najtrudniejsze, wklada do dolnego kosza: garnki, patelnie, pokrywki, pólmiski i miski. naley je umieszcza w sposób pokazany na rysunku po prawej stronie. Pokrywki i pólmiski najlepiej umieci z boku kosza, aby nie utrudnialy one ruchu górnego ramienia natryskowego. Glbokie garnki naley ustawi na ukos, aby woda lepiej z nich wyplywala. Dolny kosz zawiera skladane rzdy zbów, co umoliwia wkladanie wikszych garnków lub wikszej iloci garnków lub patelni. DW60M6070 (Zastawa 14-osobowa) Dlugie przedmioty, takie jak przybory do nakladania i due noe, naley kla na pólce, aby nie przeszkadzaly w obrocie ramion natryskowych. , wkladaj wglbieniem do dolu, aby woda nie gromadzila si w pojemniku ani w glbokiej podstawie. Górny kosz jest przeznaczony na delikatniejsze i lejsze naczynia, jak szklanki, kubki i filianki. Uywaj tylko naczy ze szkla lub porcelany, które wedlug producenta nadaj si do zmywania w zmywarce. Uywaj lagodnego detergentu, który jest przeznaczony do tego rodzaju naczy. Zaleca si ladowanie najpierw dolnego, a potem górnego kosza (patrz rozdzial , , Ladowanie koszy zmywarki"). Zamknij drzwiczki i nacinij przycisk POWER (ZASILANIE), aby uruchomi urzdzenie. Podczas cyklu mona wprowadza zmiany tylko krótko po jego uruchomieniu. [. . . ] Po przeprowadzeniu instalacji naley sprawdzi, czy kabel zasilajcy nie jest wygity lub uszkodzony. Przed podlczeniem doplywu wody do zmywarki, upewnij si, e zawór doplywu wody jest zamknity. Uszczelnij przylcze doplywu wody za pomoc tamy lub materialu izolacyjnego, aby zagwarantowa szczelno. Ma wbudowany wysuwany zawias, który umoliwia monta w kuchni bez cokolu lub nad niewielk szafk. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SAMSUNG DW60M6070IB

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SAMSUNG DW60M6070IB.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag