Instrukcja obsługi SAMSUNG DW60M6040SS

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SAMSUNG DW60M6040SS. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SAMSUNG DW60M6040SS będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SAMSUNG DW60M6040SS


SAMSUNG DW60M6040SS : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (45049 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SAMSUNG DW60M6040SS

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Prosimy o dokladne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania wiedzy na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z rozlicznych zalet i funkcji nowego urzdzenia. Ostrzeenia i zasady bezpieczestwa zawarte w niniejszej instrukcji nie wyczerpuj wszystkich moliwych warunków i sytuacji. Uytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zdrowego rozsdku i ostronoci podczas montau, konserwacji i obslugi zmywarki do naczy. W razie pyta lub wtpliwoci naley skontaktowa si z najbliszym centrum serwisowym lub poszuka pomocy i informacji w witrynie www. [. . . ] Jeli kontrolka ostrzegawcza soli nie jest widoczna na panelu sterowania, moment, kiedy naley uzupelni sól w ukladzie zmikczania wody, mona oceni po liczbie cyklów wykonanych przez zmywark. Jeeli duo substancji wylalo si do wntrza zmywarki do naczy, uruchom program Zmywanie wstpne, aby j wyczyci. Aby uzyska najlepsze efekty, naley doda ilo detergentu odpowiedni dla wybranego programu. pRZESTROGA: Naley korzysta wylcznie z detergentów do zmywarek. Zwykle detergenty wytwarzaj zbyt duo piany, co moe prowadzi do obnienia efektywnoci lub nieprawidlowego dzialania zmywarki do naczy. Jeeli detergent do zmywarek zostal polknity lub jego opary dostaly si do ukladu oddechowego, naley natychmiast skontaktowa si z lekarzem. OSTRZEENIE: Detergent do zmywarek naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. Aby uzyska lepsze efekty zmywania, zwlaszcza gdy zmywane przedmioty s bardzo zabrudzone, umie niewielk ilo detergentu (okolo 8 g) w drzwiach. Podczas napelniania zbiornika nablyszczacza naley patrze przez okienko podgldu. Zamknij korek zbiornika nablyszczacza, obracajc go w kierunku ruchu wskazówek zegara. Zmywarka oferuje program Multi tab, do którego nie uywa si soli i nablyszczacza, lecz tabletki typu 3 w 1. Podczas uywania kompaktowych detergentów Multi tab naley sprawdzi, czy klapk mona poprawnie zamkn. UWAGA: Wszystkie detergenty naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. W celu uzyskania optymalnych efektów dzialania zmywarki kosze naley ladowa zgodnie z poniszymi wskazówkami. Przedmioty zakrzywione lub z wglbieniami powinny by tak nachylone, aby woda mogla z nich swobodnie Wyjmowanie naczy Aby woda nie kapala z naczy w górnym koszu na naczynia w dolnym koszu, zalecamy oprónienie najpierw dolnego kosza, a nastpnie górnego. lADOWANIE GÓRNEGO KOSZA Górny kosz jest przeznaczony na bardziej delikatne i lejsze naczynia, jak szklanki, filianki i spodki oraz talerze, miseczki i plaskie patelnie (o ile nie s zbyt brudne). Wysoko górnego kosza mona wyregulowa w celu uzyskania wikszej iloci miejsca na due przedmioty w górnym lub dolnym koszu. Aby obniy górny kosz, nacinij przelczniki , , A" po lewej i prawej stronie górnego kosza, jednoczenie delikatnie cigajc górny koszt w dól. Aby podnie górny kosz, naley pocign go w gór bez korzystania z przelczników. Zalecamy, aby due przedmioty, których zmywanie jest najtrudniejsze, wklada do dolnego kosza: garnki, patelnie, pokrywki, pólmiski i miski. naley je umieszcza w sposób pokazany na rysunku po prawej stronie. Pokrywki i pólmiski najlepiej umieci z boku kosza, aby nie utrudnialy one ruchu górnego ramienia natryskowego. [. . . ] Uszczelnij przylcze doplywu wody za pomoc tamy lub materialu izolacyjnego, aby zagwarantowa szczelno. Naprenie spryn drzwiczek jest poprawne wtedy, gdy po pelnym otwarciu drzwiczki zachowuj pozycj poziom, ale podnosz si do pozycji zamknitej, gdy lekko podniesie si je palcem. Lew i praw spryn drzwiczek naciga si, obracajc klucz imbusowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podczas poziomowania zmywarki zachowaj ostrono, aby urzdzenie si nie przewrócilo. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SAMSUNG DW60M6040SS

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SAMSUNG DW60M6040SS.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag