Instrukcja obsługi SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL


SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (20353 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Lyft bort vattentanken och locket och rengör dem båda med doftfritt diskmedel och skölj med varmvatten. Efter avslutat program, häll ut det heta vattnet och torka av ångröret med en ren fuktad trasa. Nevystavujte jej pímému slunci, delsímu psobení vody, ani vlhkosti. Cistní a údrzbu nesmí provádt dti bez dozoru dosplé osoby a dti mladsí 8 let. [. . . ] Nie przeciga przewodu po ostrych powierzchniach, nie dociska go oraz nie dopuszcza do jego Jeeli przewód zasilajcy jest uszkodzony, musi on zosta wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub osob o podobnych kwalifikacjach. Jeeli konieczne jest zastosowanie przedluacza, naley uy wylcznie przedluacza uziemionego o przekroju przewodu wynoszcym co najmniej 1, 5 mm2 lub odpowiadajcego mocy wejciowej. Urzdzenia na gorcych powierzchniach, takich jak grzejniki, piece, kuchenki, palniki gazowe czy ródla otwartego ognia, ani w ich pobliu. Powierzchnia ta musi by odporna na wysok temperatur i kontakt z plynami, takimi jak woda, kawa, odkamieniacz itp. Urzdzenie nieuywane przez dluszy czas naley odlczy od ródla zasilania. Tego zakazu moe skutkowa otwiera jej podczas dzialania Jeeli kapsulka zablokuje si Wtyczk z gniazdka i pozwoli poarem lub poraeniem Nie zanurza urzdzenia ani zagroe podczas obslugi wylotem kawy, poniewa Jego czci w wodzie ani w urzdzenia. Okres czasu (podczas dni Nie uywa urzdzenia bez tacki i kratki ociekowej, aby nie dopuci do rozlewania si plynów na ssiednie powierzchnie. Urzdzenie przystosowane jest tylko do kapsulek Nespresso dostpnych wylcznie w Klubie Nespresso lub za porednictwem autoryzowanego przedstawiciela Nespresso. Nespresso zastrzega sobie prawo do zmiany treci instrukcji bez uprzedniego powiadamiania. Prawidlowo stosowany rodek odkamieniajcy Nespresso pomaga zapewni wlaciwe funkcjonowanie urzdzenia i gwarantuje, e kawa zawsze bdzie smakowa tak samo doskonale jak pierwszego dnia. pROSZ ZACHOWA NINIEJSZE INSTRUKCJE Instrukcje przekaza ewentualnemu kolejnemu uytkownikowi. Niniejsza instrukcja obslugi dostpna jest take w formacie PDF na stronie nespresso. Nacisn przycisk START/ ANULUJ, aby rozpocz lub anulowa czynno lub wróci Obróci pokrtlo WYBIERZ, aby porusza si w lewo lub w prawo celem wybrania napoju Nacisn pokrtlo WYBIERZ, aby dostosowa wielko espresso, temperatur mleka lub mleczn piank W pierwszej kolejnoci naley zapozna si z zasadami bezpieczestwa, aby unikn niebezpieczestwa miertelnego poraenia prdem i poaru. Ze wzgldów bezpieczestwa zaleca si korzystanie z ekspresu wylcznie wtedy, gdy tacka ociekowa i pojemnik na kapsulki znajduj si we wlaciwym miejscu. Aby ustali twardo wody, naley zanurzy Wicej informacji znajduje si na stronie 197. Przygotowanie kawy z mlekiem ­ jedna filianka / Preparare cafea cu lapte ­ O ceac Przygotowanie kawy z mlekiem ­ jedna filianka / Preparare cafea cu lapte ­ O ceac PL Przygotowanie kawy z mlekiem ­ jedna filianka / RO Preparare cafea cu lapte ­ O ceac Przygotowanie kawy z mlekiem ­ dwie filianki / Preparare cafea cu lapte ­ Dou ceti Przygotowanie kawy z mlekiem ­ dwie filianki / PL Przygotowanie kawy z mlekiem ­ dwie filianki / RO Preparare cafea cu lapte ­ Dou ceti Aby zapisa i wyj lub nacisn przycisk START/ANULUJ, aby wyj bez zapisywania. Ekspres zostal zoptymalizowany pod ktem uywania pasteryzowanego mleka pelno lub póltlustego. Aby dostosowa wielko espresso, temperatur mleka lub ilo mlecznej pianki. Aby zapisa i wyj lub nacisn przycisk START/ ANULUJ, aby wyj bez zapisywania. W przypadku kadego rodzaju kawy z mlekiem mona przeprowadzi programowanie. Przy nastpnym uyciu naley postpowa zgodnie Oprónianie sytemu / wodnego przed okresem nieuywania lub w celu ochrony przed mrozem Golirea sistemului înainte de o perioad de neutilizare sau pentru protecie anti-înghe Energii, gdy nie jest uywany. Wyj pojemnik na kapsulki, a nastpnie wyj podstawk na filiank poprzez odblokowanie jej, pocignicie do przodu i podniesienie do góry w celu odlczenia od ekspresu. [. . . ] Wywietlane jest ostrzeenie Lower Wand ­ Upewni si, e dysza pary jest obniona. By moe nie udalo nam si przewidzie wszystkich zastosowa ekspresu, dlatego w celu uzyskania dodatkowych informacji, w razie wystpienia problemów lub w celu uzyskania porady prosz skontaktowa si z Klubem Nespresso lub autoryzowanym przedstawicielem Nespresso. Dane kontaktowe dotyczce Klubu Nespresso lub autoryzowanego przedstawiciela Nespresso znajduj si w broszurze , , Witamy w Nespresso" dolczonej do ekspresu lub na stronie internetowej pod adresem nespresso. Okres gwarancyjny rozpoczyna si od dnia zakupu, a Sage wymaga przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu w celu ustalenia tej daty. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SAGE NESPRESSO CREATISTA PLUS SEL.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag