Instrukcja obsługi SAECO XELSIS SM8780

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SAECO XELSIS SM8780. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SAECO XELSIS SM8780 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SAECO XELSIS SM8780


Mode d'emploi SAECO XELSIS SM8780
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SAECO XELSIS SM8780

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Istniej dwie wersje tego urzdzenia do kawy. Ta kompaktowa instrukcja obslugi pomoe Ci szybko rozpocz korzystanie z nowego ekspresu do kawy. Aby w pelni skorzysta ze wsparcia online oferowanego przez Saeco, moesz uy panelu sterowania, aby zarejestrowa urzdzenie za porednictwem wbudowanego modulu Wi-Fi lub przej do strony www. [. . . ] Zaparzanie kawy z ziaren kawy Aby zaparzy kaw, musisz wykona kilka prostych czynnoci. Obracaj stopniowo pokrtlo do ustawiania sposobu mielenia i zaparz kolejno 5 filianek kawy, aby w pelni wyczu rónice. Aby zaparzy napoje na bazie mleka, musisz wykona kilka prostych czynnoci. Urzdzenie wyrzuca par wodn przez wewntrzny obieg mleka, aby go szybko przepluka. Zaparzanie kawy z kawy mielonej Aby zaparzy kaw z kawy mielonej, musisz wykona kilka prostych czynnoci. Wybranie kawy mielonej uniemoliwia wybranie mocy kawy lub zaparzenie wicej ni jednej porcji kawy w tym samym czasie. 4 Przesu wskanik na regulowanych paskach w gór lub w dól, aby dostosowa ilo gorcej wody Lub temperatur do swoich preferencji (rys. 6 Aby zatrzyma nalewanie gorcej wody, zanim urzdzenie zakoczy caly proces, ponownie nacinij Lub co trzy miesice. Zanim zaczniesz uywa filtra AquaClean, urzdzenie musi zosta calkowicie odkamienione. Wymieniaj filtr AquaClean co najmniej raz na trzy miesice, nawet jeli urzdzenie nie sygnalizuje jeszcze koniecznoci wymiany. Przed wsuniciem jednostki zaparzajcej z powrotem do urzdzenia upewnij si, e jest prawidlowo ustawiona. Strzalka na óltym cylindrze z boku bloku zaparzajcego musi si znale w jednej linii z czarn strzalk i liter N (rys. Postpuj zgodnie z instrukcj procesu samooczyszczania, aby automatycznie usun resztki oleju kawowego z jednostki zaparzajcej. Postpuj zgodnie z instrukcj procesu samooczyszczania, aby wyczyci obieg mleka. Przetrzyj zewntrzn powierzchni metalowej rurki do mleka wilgotn szmatk przed umieszczeniem jej w uchwycie rurki do mleka. wyjmij i rozló wewntrzny cappuccinatore. [. . . ] 2 Napelnij zbiornik wie wod do poziomu oznaczonego CALC CLEAN i ponownie wlcz Plukanie, nalej z urzdzenia pól zbiornika gorcej wody, a nastpnie zaparz 2 filianki ju zmielonej kawy, ale bez dodawania nowo zmielonej. Aby pomóc w rozwizaniu najczstszych problemów, które mona napotka podczas korzystania z ekspresu, Saeco oferuje wsparcie na wiele sposobów: - na panelu sterowania urzdzenia mona znale filmy ze szczególowymi instrukcjami; - na stronie www. Jeli nie uda si rozwiza problemu, skontaktuj si z Centrum Obslugi Klienta w swoim kraju. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SAECO XELSIS SM8780

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SAECO XELSIS SM8780.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag