Instrukcja obsługi PIONEER VSX-832

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PIONEER VSX-832. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PIONEER VSX-832 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PIONEER VSX-832


PIONEER VSX-832 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (18144 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PIONEER VSX-832

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] USB: När du valt "USB" med ingångsväljaren och enheten är ansluten via USB och USB-enheten valts. Anslutningsprocessen kommer att bli smidigare om du tittar på illustrationerna och förklaringarna och förbereder kablarna du behöver i förväg. [. . . ] För att logga in, välj "Login" - "I have a TuneIn account" i topplistan för "TuneIn Radio" på enheten och ange sedan ditt användarnamn och lösenord. 0 Standardstatus för Network Standbyfunktionen är att vara på, så när du utför steg 3 och 4 ovan, sätts den här enheten på automatiskt och ingången ändras till "NET". Därefter klickar du på AirPlayikonen i iTunes och väljer den här enheten i listan över enheter som visas och börjar spela upp en musikfil. ˆ Användning av RDS (europeiska, australiska och asiatiska modeller) RDS står för Radio Data System och är en metod för överföring av FM-radiosignaler. Tryck på markörknapparna / på fjärrkontrollen för att välja vilken typ av program du vill söka efter och tryck sedan på ENTER för att starta sökningen. Välj den här enheten i "Play to" och öppna "Play to"-fönstret i Windows Media® Player 12 och starta uppspelningen på enheten. 0 Det ljudåtergivningssätt för källan som valdes senast, lagras för var och en av knapparna AUTO/DIRECT, SURR, och STEREO. DTS:X-ljudformatet är en kombination av mixningsmetoden baserad på tidigare kanalbaserade format och objektbaserad dynamisk ljudmixning och det utmärks av den exakta positioneringen av ljudet och dess förmåga till uttrycka rörelse. Stereo I detta läge matas ljud ut från de främre vänstra och högra högtalarna och subwoofern. Du kan välja mellan "Off" och "1" (svag) och "3" (stark). "Left": Endast vänster kanal "Right": Endast höger kanal "Left + Right (standardvärde)": Vänster och höger kanal Surround Right Surround Left Subwoofer Mono Input Channel ∫ Dolby Enabled Speaker Dolby Enabled Speaker to Ceiling Ställ in avståndet mellan högtalaren som är kompatibel med Dolby och taket. 0 När den ställs in på "On" och skärmmenyn stängs visas namnet på de CEC-kompatibla komponenterna och "CEC On" på displayen. [. . . ] Med HDMI kan en enda kabel överföra styrsignaler, digital video och digitalt ljud (2-kanals PCM, flerkanals digitalljud och flerkanals PCM). När WAV-, FLAC- och Apple Lossless-filer spelas upp kontinuerligt med samma format, samplingsfrekvens, kanaler och kvantiseringsbithastighet. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PIONEER VSX-832

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PIONEER VSX-832.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag