Instrukcja obsługi PHILIPS EP4346

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PHILIPS EP4346. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PHILIPS EP4346 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PHILIPS EP4346


Mode d'emploi PHILIPS EP4346
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PHILIPS EP4346

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] ?versikt över bryggaren (bild A) _____________________________________________________________________ 219 Kontrollpanel _________________________________________________________________________________________ 220 Inledning _____________________________________________________________________________________________ 220 Före första användningen____________________________________________________________________________ 221 Brygga drycker________________________________________________________________________________________ 222 Anpassa dina drycker ________________________________________________________________________________ 225 Ändra maskininställningar ___________________________________________________________________________ 225 Ta ur och sätta i bryggruppen________________________________________________________________________ 227 Rengöring och underhåll _____________________________________________________________________________ 227 AquaClean-vattenfilter ______________________________________________________________________________ 230 Avkalkningsprocess (30 min. [. . . ] 1 Tryck på symbolen för inställningar och välj vattnets hårdhetsgrad med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna. Regelbunden rengöring och underhåll håller din bryggare i toppskick och säkerställer att kaffet smakar gott under lång tid framöver och att kaffeflödet är jämt. 1 Tryck på symbolen "Clean" (rengöring) och använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja "Brew 3 Tryck på symbolen "Clean" (rengöring) och använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja 3 Tryck på symbolen "Clean" (rengöring) och använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja 2 Luta mjölkskummaren åt vänster och ta bort metalldelen och silikondelen (Bild 43). 1 Tryck på symbolen "Clean" (rengöring) och använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja 5 Vänd filtret upp och ned, sänk ned det i en kanna med kallt vatten och skaka/tryck på det (Bild 46). 4 Ta bort droppbrickan och behållaren för malet kaffe, töm dem och sätt sedan tillbaka dem på plats. Cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och en sköljningscykel. [. . . ] Förbereddes inte korrekt och luft vattentanken och förbered det [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PHILIPS EP4346

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PHILIPS EP4346.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag