Instrukcja obsługi PHILIPS EP3241

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PHILIPS EP3241. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PHILIPS EP3241 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PHILIPS EP3241


PHILIPS EP3241 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (6513 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PHILIPS EP3241

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] ?versikt över bryggaren (bild A) _____________________________________________________________________ 226 Kontrollpanel (bild B)_________________________________________________________________________________ 226 Inledning _____________________________________________________________________________________________ 227 Före första användningen____________________________________________________________________________ 227 Brygga drycker________________________________________________________________________________________ 229 Ändra maskininställningar ___________________________________________________________________________ 231 Ta ur och sätta i bryggruppen________________________________________________________________________ 233 Rengöring och underhåll _____________________________________________________________________________ 234 AquaClean-vattenfilter ______________________________________________________________________________ 236 Ställa in vattnets hårdhetsgrad ______________________________________________________________________ 238 Avkalkningsprocess (30 min. [. . . ] Regelbunden rengöring och underhåll håller din bryggare i toppskick och säkerställer att kaffet smakar gott under lång tid framöver och att kaffeflödet är jämt. 8 Sätt tillbaka bryggruppen och vattenbehållaren och ställ en kopp under kaffepipen. 2 Tryck på ångikonen och tryck sedan på start/stopp-knappen för att börja pumpa ut ånga och ta 2 Luta mjölkskummaren åt vänster (Bild 36) och ta bort både metalldelen och silikondelen (Bild 37). 3 Vänd filtret upp och ned, sänk ned det i en kanna med kallt vatten och skaka/tryck på det (Bild 42). 3 Ta bort droppbrickan och behållaren för malet kaffe, töm dem och sätt sedan tillbaka dem på plats. 11 Töm behållaren och placera den sedan under kaffemunstycket och vattenmunstycket igen. [. . . ] Förbereddes inte korrekt och luft vattentanken och förbered det [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PHILIPS EP3241

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PHILIPS EP3241.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag