Instrukcja obsługi MPM MKW-05

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MPM MKW-05. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MPM MKW-05 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MPM MKW-05


MPM MKW-05 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (741 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MPM MKW-05

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Nie wolno zanurza urzdzenia, przewodu iwtyczki wwodzie lub winnych Nigdy nie uywaj urzdzenia uszkodzonego, równie wtedy, gdy uszkodzony Jest przewód lub wtyczka ­ wtakim wypadku oddaj urzdzenie donaprawy wautoryzowanym punkcie serwisowym. Uycie akcesoriów nie polecanych przez producenta moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia, poar lub obraenia ciala. Przed rozpoczciem czyszczenia najpierw wyjmij wtyczk zgniazda sieciowego iodczekaj docalkowitego ostygnicia urzdzenia. [. . . ] Rozpocznij proces parzenia kawy odpowiednim przyciskiem: - , , ON/OFF" (2g) ­ parzenie kawy z normaln intensywnoci - , , STRONG" (2c) ­ parzenie kawy ze zwikszon intensywnoci Parzenie kawy sygnalizowane jest symbolem , , ON" na wywietlaczu LCD, lampk kontroln pracy kawiarki (2i) oraz symbolem , , STRONG" w przypadku parzenia kawy ze zwikszon intensywnoci. Dziki zaworowi blokady kapania moesz na bieco pobiera ze szklanego dzbanka kaw bez obawy wycieku kawy na plyt grzewcz. W odstawianym do urzdzenia dzbanku powinna zawsze znajdowa si przynajmniej niewielka ilo kawy tak aby plyta grzewcza nie podgrzewala pustego dzbanka. Po przygotowaniu kawy z calej wlanej wody do urzdzenia proces parzenia automatycznie zatrzyma si, urzdzenie jednak bdzie przez ok. 40 minut utrzymywalo temperatur kawy w dzbanku na poziomie 75 °C +/ ­ 2 °C dziki plycie grzewczej. Jeeli pobierzesz cal kaw ze szklanego dzbanka przed uplywem tego czasu to bezwzgldnie wylcz urzdzenie. Aby przerwa proces parzenia w dowolnym momencie nacinij przycisk , , ON/OFF" (2g). Przed rozpoczciem nastpnego cyklu usu stary wklad kawowy, nasyp nowej kawy i nalej Ponownie wod do zbiornika po czym wybierz odpowiedni funkcj i uruchom proces. Przed uruchomieniem procesu parzenia, przyciskami , , HOUR" (2e) i , , MIN" (2f) ustaw biec godzin i minut. Po ustawieniu, kawiarka bdzie wskazywala aktualny czas do momentu odlczenia jej od sieci. Po zaprogramowaniu czasu w urzdzeniu moesz zadeklarowa godzin rozpoczcia parzenia kawy. Parzenie kawy z opónieniem moliwe jest tylko dla parzenia z normaln intensywnoci. Uzyskana ilo kawy bdzie zawsze mniejsza od iloci wlanej wody gdy cz wody zostaje wchlonita przez wklad kawy z której j zaparzasz. Niewykorzystan kaw przechowuj zawsze w suchym i chlodnym miejscu oraz w szczelnym opakowaniu. [. . . ] Aby unikn szkodliwego wplywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zuyte urzdzenie naley dostarczy do punktu odbioru zuytego sprztu AGD lub zglosi jego odbiór z domu. W celu uzyskania szczególowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych uytkownik powinien skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej lub z lokalnym Wydzialem Ochrony rodowiska. yczymy zadowolenia z uytkowania naszego wyrobu i zapraszamy doskorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MPM MKW-05

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MPM MKW-05.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag