Instrukcja obsługi MELITTA STAGE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA STAGE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA STAGE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA STAGE


MELITTA STAGE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (559 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA STAGE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Naley bezwzgldnie przeczyta wszystkie wskazówki bezpieczestwa oraz cal instrukcj obslugi!Plyta grzejna oraz wylot pary na filtrze) staj si bardzo gorce, dlatego te naley unika zetknicia z nimi!Urzdzenie naley uywa tylko wtedy, gdy dzieci nie maj do niego bezporedniego dostpu. [. . . ] Gdy wieci si najniszy segment, oznacza to, e zbiorniczek na wod jest pusty. Po krótkim czasie (po calkowitym przejciu cieczy przez filtr) mona wyj kaw. Mona je jednak w kadej chwili wylczy rcznie: w tym celu naley wcisn wlcznik / wylcznik . Zaleca si, aby nie pozostawia kawy we wlczonym urzdzeniu dluej ni 30 minut, poniewa dlusze pozostawianie kawy na plycie grzejnej powoduje, e traci ona wiele ze swego aromatu. Przed rozpoczciem czyszczenia naley zawsze wycign wtyczk przewodu z sieci!Zbiorniczek na wod: w przypadku silnego zabrudzenia czyszczenie naley przeprowadza pod biec gorc wod przy pomocy odpowiedniej szczotki do plukania. W zalenoci od twardoci wody zmienia si natenie, z jakim osadza si kamie. W celu zachowania jakoci oraz zapewnienia prawidlowego funkcjonowania zaleca si usunicie kamienia kadorazowo po ok. Przed rozpoczciem odkamieniania urzdzenia naley zastosowa si do informacji zawartych na opakowaniu odkamieniacza. UWAGA: Nie przejmujemy gwarancji na urzdzenia, z których kamie nie jest usuwany regularnie, co w rezultacie prowadzi do ich awarii!Prosimy o zasignicie informacji na temat sposobów utylizacji urzdze elektrycznych u sprzedawcy urzdzenia lub w gminie. Dtí), které mají snízené fyzické, senzorické nebo psychické schopnosti, ci nedostatek zkuseností a znalostí, pokud nejsou pod pímým dozorem osoby zpsobilé k pouzívání spotebice a zodpovdné za jejich bezpecnost. Tento spotrebic by nemali pouzíva osoby (vrátane detí) so znízenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokia nie sú pod dohadom alebo ich o pouzívaní spotrebica nepoucila osoba zodpovedná za ich bezpecnos. Aby sa predislo ohrozeniu môze výmenu kábla a vsetky opravy na spotrebici vykonáva iba autorizovaný zákaznícky servis Melitta alebo osoba s podobnou kvalifikáciou. [. . . ] Gwarancja nie obejmuje pkni szklanych elementów czy te wad, które tylko nieznacznie zmniejszaj warto urzdzenia lub jego zdatno do uycia. Gwarancja jest wana tylko w kraju, w którym dokonano zakupu urzdzenia. Wraz z dowodem kupna, jak równie · Wyklucza si dalej idce roszczenia wszelkiego rodzaju ­ W szczególnoci roszczenia z tytulu szkód, w tym szkód porednich, o ile odpowiedzialno producenta nie jest nakazana ustawowo. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA STAGE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA STAGE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag