Instrukcja obsługi MELITTA LOOK IV THERM DELUXE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA LOOK IV THERM DELUXE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA LOOK IV THERM DELUXE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA LOOK IV THERM DELUXE


Mode d'emploi MELITTA LOOK IV THERM DELUXE
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA LOOK IV THERM DELUXE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] På motell, hotell och andra former av logi- och bed and breakfast-anläggningar All annan användning anses felaktig och kan ge upphov till personskador eller skador på egendom. Rengöring och underhåll får endast utföras av barn om de är 8 år eller äldre och under överinseende av vuxen. [. . . ] Upewnij si, e ródlo zasilania w domu odpowiada temu na tabliczce znamionowej w podstawce urzdzenia. Wszystkie urzdzenia zostaly przetestowane podczas produkcji, aby zapewni ich doskonal prac. iloci wody i bez filtra papierowego oraz kawy, w Dla uzyskania najlepszej przyjemnoci z kawy i wygody · By unikn uszkodze, urzdzenie musi by regularnie odkamieniane wskanik poziomu kamienia ulatwia okrelenie takiej koniecznoci. Ustawi smak swojej kawy za pomoc jednej rki: od lagodnego aromatu ( ) do intensywnego ( ). Po zaparzeniu kawy plyta grzewcza utrzymuje j w cieple i wylczy si automatycznie po czasie, który ustawile (patrz punkt 4). Ochrona przed kapaniem "Drip stop" zapobiega kapaniu kawy, gdy wyjmujesz dzbanek z urzdzenia . Uzyska od lokalnego dostawcy wody lub za pomoc pasków testowych do pomiaru twardoci wody, dostpnych w sklepach. W przypadku bardziej mikkiej wody wskanik poziomu kamienia mona skorygowa w celu rzadszego odkamieniania: Zgodnie z fabrycznymi ustawieniami przycisk CALC zamiga cztery razy z nastpujcymi pauzami . Moesz ustawi twardo wody na trzech innych poziomach. Za kadym krótkim naciniciem przycisku CALC wywietlacz zacznie miga jeden, dwa lub trzy razy, z pauzami (. Ponownie przytrzymaj przycisk CALC przez Poziomu twardoci wody (patrz punkt 3) program Twardoci wody nie mona zaprogramowa podczas odkamieniajcy naley uruchomi natychmiast po Ostatni wybrany poziom twardoci wody zostaje Napelnij pojemnik na wod odpowiedni iloci wody za pomoc szklanego naczynia. Proces odkamieniania nie powinien by zaklócany i powinien trwa pelne 25 minut. [. . . ] Roszczenia gwarancyjne naley zglasza autoryzowanym serwisom marki Melitta®, których pelna lista dostpna jest na stronie www. W przypadku nabycia urzdze za granic lub przewiezienia ich za granic, roszczenia gwarancyjne bd rozpatrywane tylko zgodnie z warunkami gwarancji obowizujcymi dla tego kraju. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA LOOK IV THERM DELUXE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA LOOK IV THERM DELUXE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag