Instrukcja obsługi MELITTA LOOK IV SELECTION

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA LOOK IV SELECTION. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA LOOK IV SELECTION będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA LOOK IV SELECTION


MELITTA LOOK IV SELECTION : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1643 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA LOOK IV SELECTION

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Vid användning och förblir varm kinen används på säkert sätt och Jeli potrzebuj Pastwo wicej informacji lub maj pytania prosimy skontaktowa si z firm Melitta® lub odwiedzi witryn internetow www. W kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach slubowych · w gospodarstwach rolnych · W motelach, hotelach, innych przedsibiorstwach hotelarskich oraz pensjonatach Kade inne zastosowanie uznawane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i moe prowadzi do problemów zdrowotnych i szkód materialnych. [. . . ] Wszystkie urzdzenia zostaly przetestowane podczas produkcji, aby zapewni ich doskonal prac. Oplucz urzdzenie dwukrotnie, przy maksymalnej iloci wody i bez filtra papierowego oraz kawy, w celu oczyszczenia. Dla uzyskania najlepszej przyjemnoci z kawy i wygody uytkowania, urzdzenie zostalo wyposaone w róne funkcje. By unikn uszkodze, urzdzenie musi by regularnie odkamieniane wskanik poziomu kamienia ulatwia okrelenie takiej koniecznoci. Uzyska od lokalnego dostawcy wody lub za pomoc W przypadku bardziej mikkiej wody wskanik po- Ostatnie wybrane ustawienia zostan zapisane nawet Moesz ustawi twardo wody na trzech innych Wody za pomoc szklanego naczynia. CALC wywietlacz zacznie miga jeden, dwa lub Ponownie przytrzymaj przycisk CALC przez Twardoci wody nie mona zaprogramowa podczas Rk, aby zapewni dobre dopasowanie. Ostatni wybrany poziom twardoci wody zostaje Podgrzewanie kawy na podstawce wplywa na jej smak. Dziki Melitta® Aroma Selector moesz ustawi smak swojej kawy za pomoc jednej rki: od lagodnego aromatu ( ) do intensywnego ( ). Ochrona przed kapaniem "Drip stop" zapobiega kapaniu kawy, gdy wyjmujesz dzbanek z urzdzenia . Za pomoc wyjmowanego pojemnika na filtr papierowy mona latwo i szybko wyrzuci zuyty filtr papierowy. Przycisk odkamieniania zawieci si ponownie, jeli urzdzenie zostalo wylczone bez odkamieniania. dioda odkamieniania wylczy si dopiero po zakoczeniu programu odkamieniania. W zalenoci od ustawionego poziomu twardoci wody (patrz punkt 3) program odkamieniajcy naley uruchomi natychmiast po zawieceniu si przycisku CALC . Proces odkamieniania nie powinien by zaklócany i powinien trwa pelne 25 minut. [. . . ] Roszczenia gwarancyjne naley zglasza autoryzowanym serwisom marki Melitta®, których pelna lista dostpna jest na stronie www. W przypadku nabycia urzdze za granic lub przewiezienia ich za granic, roszczenia gwarancyjne bd rozpatrywane tylko zgodnie z warunkami gwarancji obowizujcymi dla tego kraju. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA LOOK IV SELECTION

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA LOOK IV SELECTION.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag