Instrukcja obsługi MELITTA LATTICIA ONE TOUCH F300-100

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA LATTICIA ONE TOUCH F300-100. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA LATTICIA ONE TOUCH F300-100 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA LATTICIA ONE TOUCH F300-100


Mode d'emploi MELITTA LATTICIA ONE TOUCH F300-100
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA LATTICIA ONE TOUCH F300-100

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] De är 8 år eller äldre och under rengöra kannan, och häll inte Spotebic mohou pouzívat osoby se snízenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkuseností a / nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o bezpecném pouzívání spotebice a pochopily mozná nebezpecí. [. . . ] Det samma gäller miss lyckande att följa bruks- och underhållsinstruktioner vad gäller användningen av konsumtionsvaror (t ex rengöring och avkalkningsmedel eller vattenfilter) som inteöverensstämmer med originalspecifikationerna. Förslitningsdelar (t ex packningar och ventiler) och ömtåliga delar som glas ingår inte i garantin. Oprócz ustawowej rkojmi przyslugujcej klientowi kocowemu w odniesieniu do sprzedawcy, udzielamy na niniejszy produkt, o ile zostal nabyty u autoryzowanego przedstawiciela, gwarancji producenta pod nastpujcymi warunkami: Wiadczenia gwarancyjne nie powoduj przedluenia ani ponownego rozpoczcia okresu gwarancyjnego dla urzdzenia ani wbudowanych czci zamiennych. W okresie gwarancyjnym zobowizujemy si do usunicia wszelkich usterek urzdzenia spowodowanych wadami materialu lub procesu produkcji, poprzez napraw lub wymian urzdzenia, zalenie od naszej decyzji. Gwarancja nie obejmuje uszkodze spowodowanych nieprawidlowym podlczeniem, niefachow obslug lub próbami naprawy przez osoby nieupowanione. To samo dotyczy nieprzestrzegania instrukcji obslugi, pielgnacji i konserwacji, jak równie uycia materialów eksploatacyjnych (np. [. . . ] ?kony vykonané v rámci záruky nevedú k zapocatiu novej zárucnej doby ani k jej predzeniu na zariadení ako celku alebo pre jednotlivé instalované náhradné diely. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA LATTICIA ONE TOUCH F300-100

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA LATTICIA ONE TOUCH F300-100.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag