Instrukcja obsługi MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100


MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (17798 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] W razie przekazania urzdzenia innym osobom, naley zawsze zalczy do niego niniejsz instrukcj obslugi. Jeeli potrzebujecie Pastwo dalszych informacji lub macie pytania dotyczce tego urzdzenia, to prosz zwróci si do firmy Melitta lub odwiedzi nasz stron internetow www. Urzdzenie odpowiada obowizujcym dyrektywom europejskim i jest skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem techniki. Aby unika zagroe, musicie Pastwo przestrzega wskazówek dotyczcych bezpieczestwa. [. . . ] Jak tylko urzdzenie jest gotowe do uywania, to wskazuje ono aktualne ustawienie mocy kawy. Moc kawy mona ustali naciskajc przycisk "Moc kawy" jeden lub wicej razy. Informacja Przy wylczaniu urzdzenia zapamitywana jest ostatnio ustawiona moc kawy. Istniej dwie moliwoci przyrzdzania dowolnych rodzajów kawy: Przyrzdzanie kawy na dozowniku do Kawy lub Przyrzdzanie gorcej wody i spienio- Ilo kawy mona ustawi przed przygotowaniem kawy lub podczas jej przygotowania. Jeeli chce si przed czasem przerwa przyrzdzanie kawy, to naley nacisn ponownie przycisk wyboru. Za pomoc przycisku wyboru "Dozowanie do dwóch filianek" przyrzdza si jednoczenie dwie kawy. Przy przygotowaniu dwóch filianek urzdzenie wykonuje dwa procesy mielenia. Jeeli w cigu 1 minuty nie przyrzdza si adnej kawy, to urzdzenie przelcza si na dozowanie jednej filianki. Mona przyrzdza kolejne napoje lub Nacisn przycisk wyboru "Dozowanie pary", aby wczeniej przelczy na tryb gotowoci. Aby zasysana byla wystarczajca ilo wody, koniec wyka nie moe dotyka spodu urzdzenia. Lecz w regularnych odstpach czasu jego rozbieranie i czyszczenie (patrz rozdzial 7. Raz w tygodniu przepluka Cappuccinatore rodkiem czyszczcym w plynie do systemu mleka ekspresów automatycznych do kawy Melitta® PERFECT CLEAN. Ustawienia podstawowe urzdzenia mona zmienia za pomoc licznych funkcji. Na ponad 2 sekundy, aby wywola tryb Nacisn przycisk wyboru "Kawa", aby wyj z trybu serwisowego bez zapisywania ustawie. Jeeli w cigu 1 minuty nie zostan wprowadzone adne inne dane, urzdzenie przelcza si z powrotem na tryb gotowoci. Jeeli urzdzenie nie jest obslugiwane przez dluszy czas, pocztkowo przelcza si ono na tryb oszczdzania energii. Na ponad 2 sekundy, aby wywola tryb Przez ponad 2 sekundy, aby zapisa Za pomoc ustawienia twardoci wody regulowane jest, jak czsto urzdzenie zasygnalizuje konieczno usuwania z niego kamienia. informacja Jeeli uywa si filtra do wody, to nie mona ustawi twardoci wody (patrz rozdzial 7. Migaj brak Ziarna kawy Na ponad 2 sekundy, aby wywola tryb Przez ponad 2 sekundy, aby zapisa Mona aktywowa lub dezaktywowa plukanie przy wylczeniu. Jeeli jest ono aktywne, po wylczeniu system parzenia kawy jest plukany. Zalecane jest, aby nie dezaktywowa w sposób trwaly plukania przy wylczeniu, poniewa dziki temu nastpuje plukanie systemu parzenia kawy. Symbol brak Ziarna kawy Na ponad 2 sekundy, aby wywola tryb Przez ponad 2 sekundy, aby zapisa Na ponad 2 sekundy, aby wywola tryb Przez ponad 2 sekundy, aby zapisa "Kawa" przez dluej ni 2 sekundy, aby Nacisn przycisk wyboru "Kawa", aby wyj z trybu serwisowego bez zapisywania ustawie. [. . . ] Spaovací jednotku dkladn opláchnte jako celek pod tekoucí vodou ze vsech stran. Tento prístroj môzu pouzíva deti vo veku 8 rokov alebo osoby so znízenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo poucené o bezpecnom pouzívaní prístroja a rozumeli nebezpecenstvám, vyplývajúce z pouzívania prístroja. Aby sa mohlo nasa dostatocné mnozstvo mlieka, nesmie sa koniec hadicky dotýka dna nádoby. Aby sa mohlo nasa dostatocné mnozstvo vody, nesmie sa koniec hadicky dotýka dna nádoby. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag