Instrukcja obsługi MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100


Mode d'emploi MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] All annan användning räknas som "ej avsedd" och kan leda till personskador och / eller materiella skador. Maskinen får användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller personer som inte har erfarenhet och kunskaper om hur maskinen ska hanteras, förutsatt att de är under uppsikt eller informeras om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som föreligger. Följ uppgifterna i det motsvarande kapitlet (Skötsel och underhåll på sidan 217) vid rengöring av produkten och dess komponenter. När droppskålen (9) och behållaren för kaffesump (8) är fulla, tänds indikeringen Droppskål och uppmanar dig att tömma behållarna. [. . . ] Gdy poziom napelnienia jest zbyt niski, to urzdzenie sygnalizuje konieczno uzupelnienia. równie w pojemniku na kaw ziarnist powinna zawsze znajdowa si wystarczajca ilo ziaren kawy. Gdy nie ma ju ziaren kawy, to urzdzenie przerywa przyrzdzanie kawy. Jak tylko urzdzenie jest gotowe do uywania, to wskazuje ono aktualne ustawienie mocy kawy. Moc kawy mona ustali naciskajc przycisk "Moc kawy" jeden lub wicej razy. Moc kawy mona ustawi przed przygotowaniem kawy lub podczas mielenia. Informacja Przy wylczaniu urzdzenia zapamitywana jest ostatnio ustawiona moc kawy. Istniej dwie moliwoci przyrzdzania dowolnych rodzajów kawy: Przyrzdzanie kawy na dozowniku do Kawy lub Przyrzdzanie gorcej wody i spienio- Ilo kawy mona ustawi przed przygotowaniem kawy lub podczas jej przygotowania. Jeeli chce si przed czasem przerwa przyrzdzanie kawy, to naley nacisn ponownie przycisk wyboru. Za pomoc przycisku wyboru "Dozowanie do dwóch filianek" przyrzdza si jednoczenie dwie kawy. Przy przygotowaniu dwóch filianek urzdzenie wykonuje dwa procesy mielenia. Jeeli w cigu 1 minuty nie przyrzdza si adnej kawy, to urzdzenie przelcza si na dozowanie jednej filianki. Cappuccinatore jest podlczone do urzdzenia i podlczone jest mleko. Mona przyrzdza kolejne napoje lub Nacisn przycisk wyboru "Dozowanie pary", aby wczeniej przelczy na tryb gotowoci. Aby zasysana byla wystarczajca ilo wody, koniec wyka nie moe dotyka spodu urzdzenia. Lecz w regularnych odstpach czasu jego rozbieranie i czyszczenie (patrz rozdzial 7. 2 Czyszczenie Cappuccinatore na stronie 333). Raz w tygodniu przepluka Cappuccinatore rodkiem czyszczcym w plynie do systemu mleka ekspresów automatycznych do kawy Melitta® PERFECT CLEAN. Zamiast czystej wody uy roztworu do czyszczenia systemu mleka. Ustawienia podstawowe urzdzenia mona zmienia za pomoc licznych funkcji. Na ponad 2 sekundy, aby wywola tryb Nacisn przycisk wyboru "Kawa", aby wyj z trybu serwisowego bez zapisywania ustawie. Jeeli w cigu 1 minuty nie zostan wprowadzone adne inne dane, urzdzenie przelcza si z powrotem na tryb gotowoci. [. . . ] Stosowanie nieodpowiednich odkamieniaczy oraz nieprzestrzeganie zalece dotyczcych stosowania moe prowadzi do uszkodze urzdzenia. Po zakoczeniu programu usuwania kamienia mona ponownie zaloy filtr do wody i dalej go uywa. Program usuwania kamienia trwa okolo 25 minut i nie powinien by przerywany. "Kawa" przez dluej ni 2 sekundy, aby Przez ponad 2 sekundy, aby rozpocz Zamarzajce resztki wody mog prowadzi do uszkodzenia urzdzenia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA AVANZA MYSTIC TITAN F270-100.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag