Instrukcja obsługi MELITTA AROMASIGNATURE THERM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA AROMASIGNATURE THERM. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA AROMASIGNATURE THERM będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA AROMASIGNATURE THERM


MELITTA AROMASIGNATURE THERM : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3380 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA AROMASIGNATURE THERM

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Jeeli potrzebujecie dalszych informacji lub macie pytania Firm Melitta® lub odwiedzi nasz stron internetow · Jest pod nadzorem oraz przed Jego zloeniem, rozloeniem na czci lub myciem. Prosimy o zapoznanie si i bezwgldne przestrzeganie wszystkich wskazówek bezpieczestwa i instrukcji obslugi, w celu uniknicia zagroe. [. . . ] Lub z brakiem dowiadczenia i/ lub wiedzy, o ile s pod nadzorem lub zostaly poinstruo- W wersji urzdzenia AromaSignature® DeLuxe, pod koniec zaparzania rozlega si sygnal dwikowy. Moliwa jest 2-stopniowa zmiana glonoci tego sygnalu (glono / cicho) lub calkowite wylczenie dwiku. Naciniciu przez krótki czas slyszalny jest odpowied- W tym celu napelni je wod i wlczy, ale nie wklada filtra ani nie wsypywa kawy. Aby uzyska najlepszy aromat kawy naley: · uywa filtrów Melitta® 1x4®. Jeeli uywaj Pastwo gotowej kawy zmielonej: opakowanie powinno by stale dobrze zamknite i Koniec programu jest sygnalizowany dodatkowo przez sygnal dwikowy. Po zakoczeniu procesu odkamieniania trzeba dwukrotnie wlczy urzdzenie z czyst wod bez kawy, Nigdy nie zanurza urzdzenia ani kabla sieciowego Iloci wody za pomoc skali. Tylko AromaSignature® DeLuxe: Aby aromat kawy mógl si w pelni rozwin, mona przedluy czas zaparzania nawet podczas zaparzania iloci mniejszej ni 6 filianek kawy. W tym celu najpierw nacisn przycisk 2-5 filianek a nastpnie wlcznik/wylcznik . W ten sposób nawet przy mniejszych ilociach zaparzanej kawy jest ona bardziej aromatyczna. Zalenie od twardoci wody w Pastwa okolicy, urzdzenie moe po pewnym czasie ulec zakamienieniu. Zawiecenie si czerwonej diody LED "DECALC" podczas zaparzania kawy informuje o nadmiernym zakamienieniu grzalki. Dla ulatwienia tej procedury, urzdzenie zostalo wyposaone w program odkamieniania. Aby przygotowa odkamienianie, naley doda rodek do odkamieniania do pojemnika na wod, zgodnie z zaleceniami producenta. Rozpoczyna si automatyczny program odkamieniania, który jest sygnalizowany przez miganie diody LED na czerwono. [. . . ] Roszczenia gwarancyjne naley zglasza autoryzowanym serwisom marki Melitta®, których pelna lista dostpna jest na stronie www. W przypadku nabycia urzdze za granic lub przewiezienia ich za granic, roszczenia gwarancyjne bd rozpatrywane tylko zgodnie z warunkami gwarancji obowizujcymi dla tego kraju. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA AROMASIGNATURE THERM

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA AROMASIGNATURE THERM.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag