Instrukcja obsługi MELITTA AROMAFRESH

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy MELITTA AROMAFRESH. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy MELITTA AROMAFRESH będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla MELITTA AROMAFRESH


MELITTA AROMAFRESH : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3893 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika MELITTA AROMAFRESH

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Odlcza od sieci, jeeli nie jest pod nadzorem oraz przed jego Nie dotyka tych czci ani nie Do uytkowania w gospodarstwie gorca nawet przez dlugi czas Sklepach, biurach i innych po- dlatego nie wolno jej dotyka. ne przez dzieci powyej 8 roku ycia, jeeli bd one pod nadzorem osoby doroslej lub zostaly poinstruowane odnonie bezpiecznego uywania urzdzenia i rozumiej wynikajce z tego zagroenia. Dzieciom nie wolno my ani konserwowa urzdzenia, chyba e maj one 8 lub wicej lat i s pod nadzorem osoby doroslej. Urzdzenie moe by uywane przez osoby o ograniczonych zdolnociach umyslowych, sensorycznych lub fizycznych lub z brakiem dowiadczenia i/lub wiedzy, o ile s pod nadzorem lub zostaly poinstruowane odnonie bezpiecznego uywania urzdzenia i rozumiej wynikajce z tego zagroenia. [. . . ] Naley pamita, e podczas zaparzania kawy zuyta zostaje cala woda ze zbiornika. Jeeli liczba filianek i ilo wody nie odpowiadaj sobie, kawa moe nie by taka, jak si tego oczekuje. Palone ziarna kawy mog jednak straci Ziaren tylko tak ilo kawy, która zostanie zuyta w Nacisn przycisk, aby ustawi moc kawy . Rysunek jednego ziarna oznacza kaw lagodn, Jak tylko zielona dioda LED (4) zacznie miga oznacza to, e rozpoczlo si zaparzanie kawy. Wskazówka: Urzdzenie jest wyposaone w mechanizm zabezpieczajcy przed przecieniem mlynka, chronicy go przed uszkodzeniami przez ciala obce znajdujce si midzy ziarnami. Jeeli rozlegnie si glony, grzechoczcy, dotychczas nieznany dwik podczas mielenia, wylczy urzdzenie i wyczyci mechanizm mlynka zgodnie z opisem w punkcie 7. Jeeli po rozpoczciu mielenia lub podczas programowania timera slycha trzy sygnaly ostrzegawcze, a na wywietlaczu pojawiaj si trzy migajce symbole ziarna kawy, oznacza to, e pojemnik na ziarna kawy nie zostal prawidlowo wloony. W takiej sytuacji naley ponownie wloy pojemnik na ziarna kawy zgodnie z opisem w punkcie 7. Plyta grzewcza utrzymuje temperatur kawy i wylcza si automatycznie po uplywie ustawionego czasu (patrz punkt 4). Zawór zapobiegajcy kapaniu chroni przed ociekaniem kawy po wyjciu dzbanka z urzdzenia. 1 instrukcji obslugi, mlynek jest wyposaony w ochron przed przecieniem. Jak tylko zielona dioda LED zacznie miga oznacza to, e rozpoczlo si zaparzanie kawy. Plyta grzewcza utrzymuje temperatur kawy i wylcza si automatycznie po uplywie ustawionego czasu (patrz punkt 4). Zawór zapobiegajcy kapaniu chroni przed ociekaniem kawy po wyjciu dzbanka z urzdzenia. Urzdzenie jest wyposaone w funkcj TIMER, dziki której zaparzanie kawy rozpoczyna si automatycznie od zaprogramowanego momentu. -- Ustawi urzdzenie na 2 filianki i moc odpowiadajc symbolowi jednego ziarna . W celu ustawienia danego czasu rozpoczcia wcisn i przytrzyma przycisk TIMER . Przy pierwszym programowaniu na wywietlaczu miga czas i symbol zegara. [. . . ] Gwarancja nie obejmuje uszkodze spowodowanych nieprawidlowym podlczeniem, niefachow obslug lub próbami naprawy przez osoby nieupowanione. To samo dotyczy nieprzestrzegania instrukcji obslugi, pielgnacji i konserwacji, jak równie uycia materialów eksploatacyjnych (np. Roszczenia gwarancyjne naley zglasza autoryzowanym serwisom marki Melitta®, których pelna lista dostpna jest na stronie www. W przypadku nabycia urzdze za granic lub przewiezienia ich za granic, roszczenia gwarancyjne bd rozpatrywane tylko zgodnie z warunkami gwarancji obowizujcymi dla tego kraju. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY MELITTA AROMAFRESH

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy MELITTA AROMAFRESH.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag