Instrukcja obsługi KRUPS VERTUO NEXT XN9105

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KRUPS VERTUO NEXT XN9105. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KRUPS VERTUO NEXT XN9105 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KRUPS VERTUO NEXT XN9105


Mode d'emploi KRUPS VERTUO NEXT XN9105
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KRUPS VERTUO NEXT XN9105

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] I przycisk parzenia kawy RU / NL AAN/UIT en koffieknop DA ON/OFF og kaffeknap NO AV/PÅ og kaffeknapp SV PÅ/AV och kaffeknapp FI ON/OFF- ja kahvipainike CS Tlacítko ZAPNOUT/VYPNOUT a pro pípravu kávy SK Tlacidlo ZAPNÚ/VYPNÚ a na prípravu kávy HU KI/BE és kávé gomb EL / / AR PL UWAGA: Przed uruchomieniem ekspresu do kawy, aby unikn ewentualnych obrae i szkód, naley zapozna si z instrukcjami bezpieczestwa na ulotce. Nespresso Vertuo to ekskluzywny system parzenia doskonalej kawy za kadym razem, od espresso po due Postpuj zgodnie z tymi instrukcjami lub zapoznaj si z peln instrukcj obslugi na stronie www. [. . . ] Jeeli chcesz zaparzy kaw lub Espresso, sprawd, czy nowa kapsulka jest Wloona w prawidlowej pozycji, czy uchwyt jest prawidlowo zablokowany W przypadku czyszczenia, odkamieniania lub opróniania ukladu sprawd, czy nie jest wloona adna kapsulka, a nastpnie zamknij i zablokuj urzdzenie i nacinij przycisk, aby rozpocz jedn z tych operacji. Jeli plynie tylko woda, ekspres informuje uytkownika o koniecznoci przeprowadzenia czyszczenia, odkamieniania lub opróniania ukladu. Wylcz ekspres, naciskajc przycisk przez 3 sekundy, a nastpnie nacinij go jeszcze raz, aby ponownie uruchomi ekspres. Potrzeba troch czasu, zanim wyplynie kawa (z powodu odczytu kodów kreskowych i wstpnego namoczenia kawy). Sprawd, czy nowa kapsulka jest wloona w prawidlowej pozycji, czy uchwyt jest prawidlowo zablokowany i nacinij przycisk, aby rozpocz. Wylcz ekspres, naciskajc przycisk przez 3 sekundy, a nastpnie nacinij go jeszcze raz, aby ponownie uruchomi ekspres. Podczas normalnego przygotowywania kawy/Espresso: 1) Odblokuj uchwyt i otwórz górn cz ekspresu, aby sprawdzi, czy wiea, nieuszkodzona kapsulka jest wloona w prawidlowej pozycji. 2) Upewnij si , e uchwyt jest w pozycji , , ZABLOKOWANEJ". 3) Sprawd, czy zbiornik na wod jest napelniony. Podczas odkamieniania, opróniania i czyszczenia: 1) Upewnij si, czy kapsulka jest wyrzucona. Podczas programowania objtoci: 1) Sprawd, czy kapsulka zostala wloona prawidlowo. Zamknij górn cz ekspresu i nacinij przycisk, aby go wlczy, a nastpnie nacinij go ponownie, aby rozpocz zaparzanie. [. . . ] A programação de chávena pode ser feita dos 20 ml aos 500 ml PL Programowanie jest specyficzne dla kadego typu kapsulki ­ Alto, Kubek, Gran Lungo, Podwójne espresso lub Espresso. Informacje na temat utylizacji odpadów mona uzyska u odpowiednich wladz lokalnych. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KRUPS VERTUO NEXT XN9105

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KRUPS VERTUO NEXT XN9105.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag