Instrukcja obsługi KRUPS QUATTRO FORCE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KRUPS QUATTRO FORCE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KRUPS QUATTRO FORCE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KRUPS QUATTRO FORCE


KRUPS QUATTRO FORCE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2391 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KRUPS QUATTRO FORCE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 92 ÖVERSIKT A Handtag/lock till vattentanken B Vattentank C Sumpbehållare D Kaffeutlopp med höj- och sänkbart handtag E Magnetisk del för fastsättning av mjölkutloppet F Galler och löstagbar droppbricka G Behållare för kaffebönor 2 Digital display L Digital display M "På-/av"-knapp N Programmeringsknapp O Vrid- och bekräftelseknapp P Knapp Cappuccino Q Knapp Clean machine Mjölkkanna R Lock S Låsreglage T Knapp Clean system/cappuccino U Mjuk slang V Insats W Behållare X Ångmunstycke 1 H Knapp för inställning av malningens finhet I Metallkvarn J Rör för rengöringstablett K Avställningsbricka för koppar 3 TILLBEHÖR (SÄLJS SEPARAT) F 088 Patron av typen Claris – Aqua Filter System (enligt modell). Tack vare att den är så lätthanterlig, det faktum att alla behållare är synliga och de automatiska rengörings- och avkalkningsprogrammen, är din Latt'Espress Automatic mycket enkel att använda. Låt den ligga i en blandning av varmt vatten och diskmedel och skölj sedan av den. När delarna väl har rengjorts i ljummet vatten och torkat ska de sättas tillbaka på plats och insatsen ska åter placeras i kannan (44-46). [. . . ] Należy pamiętać, aby przeprowadzać płukanie po każdym zaparzonym cappuccino. Pojemnik na mleko musi być umieszczony tak, jak to opisano w rozdziale PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO. przekręcić pokrętło na pokrywce systemu cappuccino na pozycję CLEAN (30). Gdy na wyświetlaczu pojawi się menu wyboru rodzajów kawy, należy nacisnąć na przycisk CLEAN na ekspresie (31). Wystarczy wykonywać polecenia z wyświetlacza, aby rozpocząć cykl płukania. Po zakończeniu cyklu płukania należy umieścić pokrętło systemu cappuccino ponownie na pozycji CAPPUCCINO, przed rozpoczęciem przygotowywania nowej kawy. WAŻNE: Zaleca się, aby po zaparzeniu ostatniej filiżanki cappuccino przeprowadzić płukanie przed wstawieniem pojemnika z mlekiem (jeżeli jest w nim jeszcze mleko) do lodówki. Po każdym płukaniu wskazane jest wyczyszczenie poszczególnych części systemu pod bieżącą wodą (patrz rozdział Ręczna konserwacja pojemnika na mleko). Program czyszczenia układu parzenia kawy - całkowity czas: około 20 minut Program czyszczenia należy przeprowadzić po około 360 zaparzonych espresso lub kawach. Jeżeli konieczne jest czyszczenie, urządzenie zakomunikuje to, wielokrotnie wyświetlając stosowny komunikat. Do przeprowadzenia cyklu czyszczenia potrzebne naczynie o pojemności minimum 0, 6 litra wody oraz tabletka czyszcząca KRUPS (XS 3000) (32a). Jeśli urządzenie zostanie odłączone od prądu w czasie mycia lub w wypadku awarii zasilania, program mycia rozpocznie się ponownie od etapu, w którym nastąpiło wyłączenie. W takim przypadku nie będzie już możliwe zrezygnowanie z programu czyszczenia. Jest to konieczne, ponieważ należy dokładnie przepłukać układy, w których przepływa woda. Może być wówczas konieczne użycie nowej tabletki czyszczącej. Po pojawieniu się komunikatu „Konieczność czyszczenia” można uruchomić program automatycznego czyszczenia, naciskając na przycisk PROG. należy przestrzegać kolejności operacji podanych na wyświetlaczu. Program czyszczenia składa się z trzech części: właściwy cykl czyszczenia, następnie dwa cykle płukania. Program można uruchomić w każdym momencie za pomocą naciśnięcia na przycisk PROG, który spowoduje pojawienie się menu, następnie należy wybrać SERWIS ► OK ► CZYSZCZENIE KAWA. Stosowanie tabletek czyszczących innych producentów może spowodować powstanie szkód, za które producent urządzenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności. tabletki czyszczące można nabyć w punktach serwisowych marki KRUPS. 147 PL Program usuwania kamienia wodnego - czas trwania: około 22 minut Jeżeli urządzenie jest wyposażone we wkład Claris - Aqua Filter System F088, należy wyjąć wkład przed przystąpieniem do odkamieniania. [. . . ] 151 PL PROBLEMY DZIAŁANIA NAPRAWCZE Ponowne uruchomienie urządzenia następuje automatycznie po włączeniu zasilania. Jeżeli przerwa w dostawie prądu nastąpiła w trakcie cyklu czyszczenia lub usuwania kamienia, urządzenie rozpocznie działanie od etapu, na którym wystąpił błąd. Sprawdzić, czy pojemnik ociekowy jest Pod urządzeniem znajduje się prawidłowo założony. Wyświetla się logo Po napełnieniu pojemnika wodą na ekranie wyświetlany jest w dalszym ciągu komunikat ostrzegawczy. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KRUPS QUATTRO FORCE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KRUPS QUATTRO FORCE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag