Instrukcja obsługi KRUPS PIXIE XN3005

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KRUPS PIXIE XN3005. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KRUPS PIXIE XN3005 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KRUPS PIXIE XN3005


KRUPS PIXIE XN3005 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1417 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KRUPS PIXIE XN3005

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Pouzívat jen pod dohledem nebo zdroje je stejné jako naptí uvedené Sklenici vyjmete, aby nedoslo k zaspinní povrchu pod pístrojem. Následující tabulka vám ukáze jak casto je poteba provést odvápnní, aby vás kávovar fungoval optimáln. [. . . ] Nie wlcza urzdzenia w przypadku przeciwnym razie przewód moe ulec · Nie zanurza urzdzenia ani jego czci w dwigni i nie podnosi jej w czasie przez weekend lub podobny okres. Nie wklada urzdzenia ani jego czci do tego zakazu moe skutkowa Nie wklada palców pod wylot kawy ociekow. Takich jak grzejniki, kuchenki, piece, palniki bardzo niebezpieczny i moe prowadzi (ryzyko poparzenia). odkamienianie · Wlaciwie uyty rodek Nespresso do odkamieniania pomaga w zapewnieniu poprawnego dzialania urzdzenia przez caly okres jego eksploatacji i pozwala cieszy si zawsze doskonalej jakoci kaw. Najpierw naley zapozna si z zasadami bezpieczestwa aby unikn poraenia prdem i poaru/ Rozwin potrzebny odcinek przewodu, a pozostal dlugo cz umieci pod urzdzeniem. Zbiornik wody mona przenosi, trzymajc za Opluka zbiornik wody przed napelnieniem. Przycisków kawy i pojemnika kapsul: nagrzewanie 110 ml wody pod otworem wylotu kawy i Nie unosi dwigni podczas pracy urzdzenia; stosowa zasady Bezpieczestwa w celu uniknicia ryzyka urazu podczas obslugi Kawa zacznie wyplywa automatycznie, kiedy urzdzenie wejdzie w tryb gotowoci. W celu wydluenia okresu automatycznego Zapala si czerwone wiatlo: zbiornik wody jest Nie zanurza urzdzenia lub jego czci pod wod/ Aby zloy (rozloy) podstawk filianki i tack: usun kratk, umieci czci obok siebie pionowo i zaczepi (odczepi) tack do uchwytu podstawki filianki. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczcych odkamieniania, Brak kawy, brak wody. Brak kawy, wyplywa sama woda (mimo W razie wystpienia problemu, skontaktowa si z Klubem Nespresso. W celu uzyskania dodatkowych informacji, w razie wystpienia problemów lub w celu uzyskania porady, prosz skontaktowa si z Klubem Nespresso. Informacje kontaktowe Klubu Nespresso znajduj si w broszurze «Witamy w wiecie Nespresso» w opakowaniu lub na stronie internetowej pod adresem nespresso. [. . . ] Vsetky parametre prípravy kávy boli vemi citlivo nastavené tak, aby sa z káv Grand Cru uvonili vsetky arómy, aby káva získala správnu konzistenciu, a aby sa vytvorila mimoriadne hustá a jemná pena. Osoba alebo osoba podobne Nedávajte prsty pod výpust kávy, aby sa do okolia kávovaru nevyliala [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KRUPS PIXIE XN3005

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KRUPS PIXIE XN3005.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag