Instrukcja obsługi KRUPS PIXIE XN3005

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KRUPS PIXIE XN3005. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KRUPS PIXIE XN3005 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KRUPS PIXIE XN3005


Mode d'emploi KRUPS PIXIE XN3005
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KRUPS PIXIE XN3005

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Pouzívat jen pod dohledem nebo zdroje je stejné jako naptí uvedené Sklenici vyjmete, aby nedoslo k zaspinní povrchu pod pístrojem. Následující tabulka vám ukáze jak casto je poteba provést odvápnní, aby vás kávovar fungoval optimáln. [. . . ] Takich jak grzejniki, kuchenki, piece, palniki bardzo niebezpieczny i moe prowadzi (ryzyko poparzenia). Nespresso zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedzenia. odkamienianie · Wlaciwie uyty rodek Nespresso do odkamieniania pomaga w zapewnieniu poprawnego dzialania urzdzenia przez caly okres jego eksploatacji i pozwala cieszy si zawsze doskonalej jakoci kaw. Najpierw naley zapozna si z zasadami bezpieczestwa aby unikn poraenia prdem i poaru/ Rozwin potrzebny odcinek przewodu, a pozostal dlugo cz umieci pod urzdzeniem. Zbiornik wody mona przenosi, trzymajc za Opluka zbiornik wody przed napelnieniem. Przycisków kawy i pojemnika kapsul: nagrzewanie 110 ml wody pod otworem wylotu kawy i Nie unosi dwigni podczas pracy urzdzenia; stosowa zasady Bezpieczestwa w celu uniknicia ryzyka urazu podczas obslugi Kawa zacznie wyplywa automatycznie, kiedy urzdzenie wejdzie w tryb gotowoci. Wyplywu kawy rcznie lub zwikszenia iloci . Aby oszczdza energi, wylczy urzdzenie gdy nie jest wykorzystywane. W celu wydluenia okresu automatycznego Zapala si czerwone wiatlo: zbiornik wody jest Nie zanurza urzdzenia lub jego czci pod wod/ Aby zloy (rozloy) podstawk filianki i tack: usun kratk, umieci czci obok siebie pionowo i zaczepi (odczepi) tack do uchwytu podstawki filianki. Wcisn jednoczenie oba przyciski kawy i przytrzyma przez trzy sekundy. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczcych odkamieniania, Brak kawy, brak wody. Brak kawy, wyplywa sama woda (mimo W razie wystpienia problemu, skontaktowa si z Klubem Nespresso. Zbiornik wody jest pusty lub wymaga odkamieniania. W celu uzyskania dodatkowych informacji, w razie wystpienia problemów lub w celu uzyskania porady, prosz skontaktowa si z Klubem Nespresso. [. . . ] Vsetky parametre prípravy kávy boli vemi citlivo nastavené tak, aby sa z káv Grand Cru uvonili vsetky arómy, aby káva získala správnu konzistenciu, a aby sa vytvorila mimoriadne hustá a jemná pena. Osoba alebo osoba podobne Nedávajte prsty pod výpust kávy, aby sa do okolia kávovaru nevyliala [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KRUPS PIXIE XN3005

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KRUPS PIXIE XN3005.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag