Instrukcja obsługi KRUPS EA 895N10

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KRUPS EA 895N10. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KRUPS EA 895N10 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KRUPS EA 895N10


KRUPS EA 895N10 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (7850 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KRUPS EA 895N10

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Fyll vattenbehållaren med kalciumrikt (>100mg/l) mineralvatten och genomför flera ångcykler (5-10 stycken) med en behållare under munstycket tills du får en jämn och kontinuerlig ångstråle. Diska den med varmt vatten och diskmedel och skölj och torka av den innan den monteras (se bild 88). Skölj och rengör enheten ( se avsnitten om sköljning och rengöring av One Touch Cappuccino-enheten). U kazdého nápoje máte moznost jej upravit a ulozit jako oblíbenou polozku. [. . . ] Produkty dostarczone wraz z urzdzeniem Sprawd, czy wszystkie produkty zostaly dostarczone wraz z urzdzeniem. Jeli jednego z nich brakuje, skontaktuj si z infolini telefoniczn (patrz s. 12: Ustawienia pocztkowe) Dostarczone produkty: - Ekspres do kawy Espresso Automatic Serie EA895 - 2 tabletki do czyszczenia - 1 opakowanie rodka do usuwania kamienia - przewód do mleka pasujcy do bloku One Touch Cappuccino - Klucz do demontay do czyszczenia obwodu pary - instrukcja z zaleceniami dotyczcymi bezpieczestwa - 1 wklad Claris ­ Aqua Filter System z akcesorium do wkrcania - 1 tester do sprawdzania twardoci wody - instrukcja obslugi - lista serwisów Krups - dokumentacja gwarancyjna W pomieszczeniach, w suchym miejscu (chronionym przed mrozem) 367 x 240 x 380 8, 4 Tacka ociekowa umoliwia zbieranie wody lub kawy wyciekajcej z urzdzenia podczas przygotowywania napoju i po jego zakoczeniu. Powinna ona zawsze by zainstalowana i opróniana regularnie, jak tylko plywaki na to wskazuj. Aby wlczy urzdzenie po raz pierwszy, niezbdne jest dlugie wcinicie przycisku. Nacisn przed wyborem napoju, aby zwikszy lub zmniejszy moc naparu poprzez zmian iloci mielonej kawy. Podczas uywania urzdzenia po raz pierwszy naley wykona róne ustawienia. - Data i godzina: a by ustawi godzin, wcinij dany format godziny, 24 godz. - Auto on: istnieje moliwo zaprogramowania godziny automatycznego wlczania si urzdzenia. ustawienie to mona dostosowa do Twoich potrzeb: codzienne , tygodniowe lub weekendowe. Wybierz godzin automatycznego wlczania zgodnie z wybranym poprzednio formatem godzinnym. - Auto off: M ona równie wybra czas, po którym urzdzenie wylczy si automatycznie, aby zmniejszy zuycie energii: 15 min, 30 min, 1 godz. 237) Plukanie obiegu kawy:aby zapewni dobr jako kawy, przy kadym wlczeniu urzdzenia wykonywane jest Plukanie obiegu kawy, funkcj t mona jednak wylczy. Zalecamy uywanie wkladu Claris Aqua Filter System lub slabo mineralizowanej wody, aby zachowa cale bogactwo aromatów kawy oraz ograniczy tworzenie si kamienia i zapewni sprawno urzdzenia. Przed uyciem po raz pierwszy i aby ustawi urzdzenie, naley okreli twardo wody za pomoc dostarczonego testera. Pamitaj, aby zmieni ustawienie twardoci wody w zalenoci od miejsca uytkowania oraz informacji przekazywanych przez firmy wodocigowe. Przy pierwszym wlczeniu urzdzenie zapyta, czy chcesz zainstalowa filtr. Jeli chcesz zainstalowa filtr i jeli twardo wody tego wymaga, wybierz , , TAK"i postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 7 i 8 - Jeli chcesz zainstalowa wklad póniej, przejd do menu, , Filtr", do rubryki, , Zainstaluj" i postpuj zgodnie z poniszymi - Oprónij zbiornik na wod i wkr nowy wklad filtrujcy na spodzie zbiornika za pomoc akcesorium dostarczonego - Postpuj zgodnie z instrukcjami urzdzenia, aby zakoczy wymian wkladu. Moesz dostosowa moc kawy ustawiajc stopie rozdrobnienia ziaren; im drobniej zmielone, tym mocniejsza kawa i bardziej kremowa konsystencja. Róne stopnie rozdrobnienia odpowiadaj rónym rodzajom ziaren: mocno palone i oleiste ziarno wymaga grubszego mielenia, natomiast ziarno lekko palone, bardziej suche, wymaga drobnego mielenia. Mona obniy lub podnie wylot kawy, aby dostosowa go do wysokoci filianek. [. . . ] Przy wylczaniu z wylotów kawy i bloku One Touch Cappuccino wyplywa ciepla woda. Przed wyjciem zbiornika na wod, odczekaj 15 sekund po przygotowaniu napoju, aby urzdzenie poprawnie zakoczylo cykl. Wykonaj plukanie obiegu mleka, lub wyjmij i wyczy blok One Touch Cappuccino przed uruchomieniem przygotowywania napoju. Sprawd, czy w pojemniku na ziarna znajduje si kawa i czy przemieszcza si poprawnie w dól. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KRUPS EA 895N10

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KRUPS EA 895N10.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag