Instrukcja obsługi KRUPS EA 8908

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KRUPS EA 8908. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KRUPS EA 8908 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KRUPS EA 8908


KRUPS EA 8908 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2580 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KRUPS EA 8908

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Tack vare KRUPS Quattro force-teknik och Compact Thermoblock System med integrerad bryggkammare och pump på 15 bar, samt att kaffet görs på bönor som mals precis före bryggningen, ger din Espresso Automatic dig ristretto, espresso och kaffe med full arom från första koppen och med krämig, gyllenbrun yta. Det är viktigt att den alltid är på plats och regelbundet rengörs och töms. Om vattnets hårdhet kräver filter och du vill installera det, välj "JA" och följ instruktionerna på displayen. Maskinen börjar med att fylla vattensystemet och värma upp kretsarna och gör sedan en automatisk sköljning. [. . . ] Rozruch urzdzenia musi si odby, niezalenie od tego, czy filtr zostal zainstalowany, czy nie. Mona ustawi maszyn w zalenoci do twardoci wody, której warto zawiera si od 0 do 4. W tym celu naley postpowa jak poniej: Przed uyciem urzdzenia po raz pierwszy naley okreli twardo uywanej wody w celu dostosowania urzdzenia do uzyskanego wyniku pomiaru twardoci. Czynno t naley wykona równie wtedy, gdy urzdzenie ma by uywane w miejscu, w którym woda ma inn twardo lub gdy nastpi zmiana twardoci wody. W celu stwierdzenia poziomu twardoci wody, naley uy paska dostarczonego wraz z ekspresem lub skontaktowa si z lokaln firm wodocigow. Moc kawy mona regulowa za pomoc ustawienia gruboci mielenia ziaren kawy. Zazwyczaj im drobniejsze mielenie kawy, tym kawa jest mocniejsza i tym bardziej kremowa konsystencja. Zalecamy ustawienie drobnego mielenia dla espresso, a grubszego dla innych kaw. Regulacja gruboci mielenia jest uyteczna, gdy zmienia si rodzaj kawy lub gdy chce si uzyska mocniejsz lub slabsz kaw. ustawienie wylotu kawy Dla wszystkich proponowanych napojów mona opuszcza i podnosi wyloty kawy, w zalenoci od wysokoci filianek lub szklanek. Gdy cykl zostanie przerwany, zatrzymanie nie jest natychmiastowe, urzdzenie zakoczy cykl, przygotowanie zostanie anulowane. Funkcja podwójnego przygotowania jest dostpna, gdy nacinie si kolejno dwukrotnie przycisk wyboru i dotyczy wszystkich napojów (za wyjtkiem i ). Mona j wlczy lub wylczy na dwa sposoby: - Przed wybraniem napoju wystarczy nacisn na DARK. W tym celu, wej do menu Ustawienia za pomoc przycisku , nastpnie wybra Ustawienia ustawienia napojów Dark. Mona j wlczy lub wylczy na dwa sposoby: - Przed wybraniem napoju wystarczy nacisn na EXTRA SHOT. - Podczas przygotowywania napoju , - Wybierajc parametr , , EXTRA SHOT" w menu Ustawienia. W tym celu, wej do menu Ustawienia za pomoc przycisku Uwaga: P rzy kadym wlczeniu przygotowania napoju urzdzenie bierze pod uwag ostatnio przygotowany napój wraz z wybranymi ustawieniami. Jeeli podczas wybierania przygotowanie ekspres wykryje brak wody, poprosi o napelnienie pojemnika. dostpny zakres ustawie Mona zwikszy moc kawy naciskajc na i/lub doda przygotowanie kawy przez nacinicie na . Wane: Automatyczne plukanie wylotów kawy : w zalenoci od rodzaju przygotowywanych napojów, urzdzenie moe Mona zwikszy moc kawy naciskajc na i/lub doda przygotowanie kawy przez nacinicie na . Przygotowanie rozpoczyna si od spienienia mleka (moliwe ustawienie czasu), po czym nalewana jest kawa (ustawiona objto). ustawienie czasu spieniania pozwala na uzyskanie róniej iloci mleka i piany. [. . . ] Poniej , , Ujcie pary sprawia wraenie czciowo lub calkowicie zatkanej". Sprawdzi czy spirala do mieszania mleka nie jest zatkana lub zabrudzona; zamoczy spiral do mieszania mleka w cieplym wodzie z plynem do mycia naczy, przed ponownym zaloeniem opluka i osuszy. Upewni si, e gitka rurka nie jest zapchana lub skrcona i e jest prawidlowo zamocowana w bloku One Touch Cappucino w sposób uniemoliwiajcy jej zapowietrzenie. Wyczyci dysz pary i sprawdzi, czy otwór nie jest zatkany resztkami mleka lub kamienia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KRUPS EA 8908

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KRUPS EA 8908.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag