Instrukcja obsługi KRUPS EA 873

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KRUPS EA 873. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KRUPS EA 873 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KRUPS EA 873


KRUPS EA 873 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (39794 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KRUPS EA 873

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] V pípad nedostatecného poctu pipravených nápoj k tomu, aby bylo vyzadováno odvápnní, není tato funkce aktivní. Dlezité:Cisticí program nemusíte spoustt ihned poté, co vás zaízení upozorní, ale mli byste jej provést v pimen Pokud ani po provedení výse uvedených krok není parní tryska stále funkcní, obrate se na zákaznický servis spolecnosti KRUPS. Ak stlacíte tlacidlo OK bez toho, aby ste pridali kávové zrná, prístroj sa pokúsi znova spusti a opä zobrazí výstrahu. Vaka tejto rýchlej moznosti, ktorá je ideálna na kazdodenné pouzitie, môzete spusti prípravu svojho nápoja jediným tlacidlom bez toho, aby ste zakazdým museli nastavova svoje obúbené recepty. [. . . ] W przypadku wymiany wkladu zalecamy obrócenie szarego piercienia u góry wkladu filtra w celu wskazania daty + dwóch miesicy. Za pomoc dostarczonego wraz z wkladem czarnego akcesorium do dokrcania ustaw i przykr wklad. Przekr przycisk regulacji stopnia zmielenia (K) znajdujcy si w pojemniku na ziarna kawy, w zalenoci od rodzaju ziarna i danego aromatu. Urzdzenie Intuition jest wyposaone w czujnik ostrzegajcy o niskim poziomie ziaren kawy w pojemniku. Na ekranie zostanie wywietlony komunikat, a intuicyjny wskanik wietlny (J) zacznie wieci na czerwono. Napelnij pojemnik na ziarna kawy i nacinij przycisk OK, a przepis zostanie wznowiony. Jeli naciniesz przycisk OK bez dodawania ziaren kawy, urzdzenie spróbuje uruchomi si ponownie i jeszcze raz wywietli ostrzeenie. Uwaga: nie zaleca si uywania oleistych ani karmelizowanych ziaren, które s trudne do zmielenia przez mlynek. mog uszkodzi urzdzenie i uniemoliwi prawidlowe dzialanie intuicyjnego systemu. Jeli na ekranie zostanie wywietlony komunikat ostrzegawczy i zawieci si czerwona kontrolka, gdy w pojemniku znajdzie si wystarczajca ilo ziaren: M oesz take wylczy alarm o, , braku ziaren kawy", aby zapobiec jego wlczaniu, gdy w pojemniku na ziarna kawy znajduje si jeszcze kawa. Jedna lub dwie filianki: aby rozpocz przygotowywanie dwóch przepisów, wybierz napój i nacinij przycisk . Moc kawy: aby zwikszy lub zmniejszy moc kawy poprzez zmian iloci zmielonej kawy, wybierz napój i opcj 1, 2 lub 3 ziaren, przy czym 1 oznacza najslabsz kaw, a 3 -- najbardziej aromatyczn . Pojemno filianki: aby zwikszy lub zmniejszy pojemno filianki, przewi list pojemnoci w gór lub w dól i wybierz dan pojemno. WSKAZÓWKA Aby wybra moc kawy i pojemno filianki, ustawiaj opcje w gór lub w dól albo nacinij bezporednio przycisk wybranej opcji. Maszyna bdzie niedostpna przez pewien czas, co bdzie oznaczone Moesz te uywa specjalnych odmian mleka (mikrofiltrowanego, surowego, sfermentowanego, wzbogaconego) lub mleka rolinnego (ryowego, owsianego lub migdalowego), ale moe to da mniej zadowalajce wyniki pod wzgldem jakoci i iloci pianki. W przypadku herbat i naparów ekspres jest wyposaony w opcj, , gorcej wody". Moesz ustawi temperatur pomidzy ustawieniami T1 a T3, gdzie T1 oznacza najchlodniejszy, a T3 najcieplejszy napój. Funkcja Ulubione daje dostp do menu, w którym zapisywane s wszystkie ustawienia niestandardowe. Urzdzenie jest szybkie i idealne do codziennego uytku -- przygotowywanie napoju mona zacz jednym naciniciem przycisku bez koniecznoci kadorazowego dostosowywania ulubionych przepisów. regulujc pojemno , moc i kolor intuicyjnego wskanika wiatla (J) , mona zapisa do omiu wlasnych przepisów. Wicej szczególowych informacji na temat intuicyjnego wskanika wietlnego mona znale w rozdziale INTUICYJNY WSKANIK WIETLNY. Rozpocznij przygotowywanie swojego ulubionego napoju jednym dotkniciem -- to takie szybkie i proste! [. . . ] To moja codzienna kawa, któr do tej pory urzdzenie robilo bez adnych problemów: skontaktuj si z dzialem obslugi klienta firmy KRUPS. Spróbuj go wyczyci za pomoc odkurzacza, w przeciwnym razie skontaktuj si z dzialem obslugi klienta firmy KRUPS. Przed wyjciem tacki ociekowej odczekaj 15 sekund po przygotowaniu kawy, aby urzdzenie prawidlowo zakoczylo cykl. Przycisk regulacji stopnia zmielenia ziaren naley obraca tylko wtedy, gdy mlynek pracuje. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KRUPS EA 873

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KRUPS EA 873.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag