Instrukcja obsługi KARCHER OC3 MOBILE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy KARCHER OC3 MOBILE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy KARCHER OC3 MOBILE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla KARCHER OC3 MOBILE


KARCHER OC3 MOBILE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4635 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika KARCHER OC3 MOBILE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] σ V rezervoar nalivajte samo čisto vodo oziroma sesajte samo čisto vodo. Możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień. Możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych. ρ Kabel sieciowy trzymać z dala od źródeł ciepła, ostrych kantów, oleju i obracających się części urządzeń. [. . . ] Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzane lub utylizowane niewłaściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi. Prace przy użyciu środków czyszczących można wykonywać jedynie na szczelnych powierzchniach roboczych z przyłączem kanalizacji ściekowej. Nie pozwolić na przedostanie się środków czyszczących do ziemi ani do wód. czyszczenie , podczas którego powstają ścieki zawierające olej , np. Mycie silnika lub podłogi samochodu, dozwolone jest tylko w myjniach wyposażonych w separator oleju. Pobieranie wody z wód publicznych jest w niektórych krajach niedozwolone. Ostrzeżenie przed niskim napięciem akumulatora (pozostały czas pracy wynosi ok. Akumulator rozładowany urządzenie wyłącza się lub nie można go włączyć. Podczas rozpakowywania należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora. wyposażenie specjalne Wyposażenie specjalne zwiększa możliwości zastosowania urządzenia. Bliższych informacji na ten temat udzielają dystrybutorzy urządzeń KÄRCHER. Ilustracje, patrz strona rozkładana 4 1 Pistolet natryskowy 2 Zbiornik na wodę 3 Pokrywa zbiornika wody 4 Uchwyt do noszenia zbiornika na wodę 5 Otwieracz zaworu 6 Filtr dokładny 7 Schowek na drobne elementy 8 Uchwyt do noszenia urządzenia 9 Wyłącznik główny 10 Gniazdo ładowania 11 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora 12 Ładowarka 13 Rozpylacz szczelinowy * Wyposażenie opcjonalne 14 Stożkowa dysza strumieniowa - do delikatnego czyszczenia 15 Uniwersalna szczotka 16 Ścierka z mikrofibry 17 Szmatka z wiskozy 18 Szczotka do czyszczenia sierści 19 Skrzynka na akcesoria 20 Wąż ssący 21 Przyłącze wężyka do zasysania 22 filtr wodny 23 Klapa zamykająca Ładowanie akumulatora Rysunek Wskazówka: W czasie procesu ładowania miga wskaźnik naładowania / pracy urządzenia. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik świeci się stale. Doprowadzenie wody UWAGA Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie mogą uszkodzić pompę i akcesoria. σ Do zbiornika należy wlewać tylko czystą wodę i tylko ją można z niego zasysać. Dopływ wody ze zintegrowanego zbiornika wody UWAGA Nie wlewać środków czyszczących, środków ochrony roślin ani innych dodatków!Rysunki Zasysanie wody z otwartych zbiorników Rysunki  Zbiornik wody pociągnąć pionowo w górę. σ Zaczepić wężyk do zasysania ze zintegrowanym filtrem przy źródle wody (np. PL – 4 113 UWAGA Podnieść otwieracz zaworu i filtr dokładny ze schowka i zamontować ponownie razem ze zbiornikiem wody przed użyciem. Wskazówka: Zwrócić uwagę na to, aby czop otwieracza zaworu był skierowany w górę. [. . . ] Jeżeli usterka powtórzy się kilkakrotnie, należy oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu. Gwarancja W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY KARCHER OC3 MOBILE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy KARCHER OC3 MOBILE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag