Instrukcja obsługi GRUNDIG KM 5620T

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy GRUNDIG KM 5620T. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy GRUNDIG KM 5620T będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla GRUNDIG KM 5620T


GRUNDIG KM 5620T : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3482 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika GRUNDIG KM 5620T

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 77 Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilajcego, nie wolno dopuci do jego ciskania, zginania ani ocierania o ostre krawdzie. 77 Urzdzenia tego nie wolno uywa, jeli przewód zasilajcy lub ono samo s uszkodzone. 77 Sprzty gospodarstwa domowego firmy GRUNDIG spelniaj obowizujce normy bezpieczestwa, dlatego jeli urzdzenie lub przewód zasilajcy ulegn uszkodzeniu, naley je naprawi lub wymieni w serwisie, aby unikn wszelkich zagroe. Bldna lub niefachowa naprawa moe by niebezpieczna i powodowa zagroenie dla uytkowników. [. . . ] 77 Ustaw pokrywk urzdzenia w taki sposób, aby skierowa gorc par na zewntrz. W przypadku napelnienia powyej maksymalnego poziomu, wody wyplywa z urzdzenia przez spust bezpieczestwa. 77 Nigdy nie wolno uywa urzdzenia, jeli parzenie lub podgrzewania kawy nie jest konieczne. 77 Urzdzenia tego nie wolno uywa razem z zewntrznym zegarem lub osobnym systemem zdalnego sterowania. 77 Jeli w czasie wlewania wody dojdzie do jej rozlania, naley wytrze do sucha termiczne dzbanek i plytk grzejn. 77 Nie naley uywa pknitego szklanego dzbanka, ani dzbanka z poluzowanym lub uszkodzonym uchem. 77 Urzdzenia mona uywa tylko wtedy, gdy jest podlczone do gniazda ciennego z uziemieniem. Gratulujemy nabycia nowego ekspresu do kawy Coffee Maker KM 5620 T firmy GRUNDIG. Prosimy uwanie przeczyta nastpujc instrukcj, aby na wiele lat zapewni sobie peln satysfakcj z uytkowania wysokiej jakoci wyrobu firmy GRUNDIG. GRUNDIG przywizuje du wag do przestrzegania podpisanych umów dotyczcych warunków pracy za godziwe wynagrodzenie, zarówno wobec naszych pracowników, jak i dostawców. Przywizujemy równie du wag do efektywnego wykorzystywania surowców oraz stalego zmniejszania iloci odpadów plastikowych o kilka ton rocznie. Przestroga 77 Jeli pokrywka A nie jest zamknita lub Uwagi 77 Parzenie mona przerwa w kadej chwili, 77 Ekspres jest wyposaony w mechanizm przerywania kapania D umieszczony pod koszykiem z filtrem, H który pozwala E szybko wyj dzbanek, aby nala kaw, zanim woda w urzdzeniu przestanie plyn. Przestroga 77 Dzbanek musi by szybko postawiony z po- 77 Podczas parzenia kawy nigdy nie otwieraj koszyka z filtrem H , nawet jeli woda ju nie kapie z filtra. Z koszyka z filtrem moe si wyla bardzo gorca woda lub kawa i spowodowa obraenia. 77 Jeli woda/kawa nie cieknie z koszyka z filtrem H po kilku sekundach, chocia termiczne dzbanek zostal umieszczony prawidlowo, natychmiast wyjmij wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka i odczekaj 10 minut przed otworzeniem i sprawdzeniem koszyka z filtrem H. 77 Po zakoczeniu parzenia kawy, kiedy zbiornik na wod C jest pusty, w koszyku z filtrem w dalszym cigu znajduje si gorcy plyn H . Ekspres do kawy jest wyposaony w funkcj utrzymywania ciepla i moe utrzyma temperatur zaparzonej kawy przez maks. 77 Odczekaj przynajmniej 15 minut przed kolejnym parzeniem, a urzdzenie ostygnie. [. . . ] zgodno z dyrektyw w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) Wyrób ten jest zgodny z dyrektyw unijn w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zakazanych materialów wyszczególnionych w tej dyrektywie. Ten symbol oznacza, e sprzt nie moe by umieszczany lcznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego uytkowania. zuyte urzdzenie naley odda do specjalnego punktu zbiórki zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY GRUNDIG KM 5620T

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy GRUNDIG KM 5620T.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag