Instrukcja obsługi FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ20

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ20. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ20 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ20


FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ20 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (29161 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ20

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 438 Po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi przechowuj ją w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby. Dołączone akcesoria • Kabel USB do ładowania (1) ~Sprawdź, czy załączone akcesoria znajdują się w opakowaniu. Indb 404 8/8/2018 5:57:02 PM Uwagi dotyczące utylizacji aparatu W tym aparacie wykorzystywany jest wbudowany akumulator litowo-jonowy. W przypadku utylizacji aparatu postępuj zgodnie z krajowymi przepisami i oddaj aparat prawidłowo do utylizacji. [. . . ] € W pamięci przechowywana jest historia drukowania obejmująca ostatnie 50 odbitek. € Jeśli wydrukowane zostanie więcej zdjęć niż 50, nowe pozycje w historii zastępują najstarsze. (Strona 432) • Nie można edytować zdjęć w historii drukowania ani stosować do nich efektów. Indb 427 8/8/2018 5:57:44 PM Korzystanie z karty pamięci We wbudowanej pamięci tego aparatu można zapisać około 50 zdjęć. jednakże , zastosowanie karty pamięci pozwala na zapisanie większej liczby zdjęć. Przestroga dotycząca karty pamięci • Do użytkowania w tym aparacie zatwierdzone są karty pamięci micro SD/micro SDHC. Korzystanie z kart innych niż wyznaczone może spowodować uszkodzenie aparatu. Jeśli dziecko połknie kartę pamięci, natychmiast uzyskaj pomoc lekarską. € Nie wyłączaj aparatu i nie wyjmuj karty pamięci podczas formatowania karty pamięci ani podczas zapisywania danych na karcie i usuwania danych z karty. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie karty. € Unikaj używania lub przechowywania kart pamięci w miejscach, w których generowane są silne pola elektrostatyczne lub zakłócenia elektryczne. € Włożenie karty pamięci naładowanej elektrostatycznie do aparatu może spowodować nieprawidłowe działanie aparatu. € Nie wkładaj karty pamięci do kieszeni, ponieważ mogą tam na nią działać duże siły, które spowodują jej uszkodzenie. € Po wyjęciu karty pamięci z aparatu po długim użytkowaniu w aparacie, karta może być ciepła. Z Ÿ Zgodnie ażponiższą ilustracją, wsuwaj kartę pamięci, zatrzaśnie się w prawidłowym położeniu wewnątrz gniazda. PL Przestrogi dotyczące korzystania z karty pamięci w komputerze • Formatuj karty pamięci przed pierwszym użyciem i ponownie formatuj wszystkie karty pamięci po ich użyciu w komputerze lub innym urządzeniu. € Jeśli używana jest karta pamięci sformatowana w tym aparacie, foldery zostają utworzone automatycznie. Nie zmieniaj nazwy folderu/pliku ani nie usuwaj folderu przy pomocy komputera, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z karty pamięci w aparacie będzie niemożliwe. Drukowanie zdjęć zrobionych innym aparatem Można drukować zdjęcia zrobione innym aparatem, wkładając do aparatu kartę pamięci zawierającą te zdjęcia. € Skopiuj zdjęcia do wydrukowania, do katalogu głównego, zamiast kopiować je do folderu. € Nazwa pliku musi składać się z czterech dużych liter (A do Z) i czterech znaków numerycznych. € Przed zmianą karty pamięci dopilnuj, aby aparat był odłączony od komputera. [. . . ] pozře-li dítě paměťovou kartu , ihned vyhledejte lékařskou pomoc. € Fotoaparát nevypínejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud probíhá formátování paměťové karty nebo ukládání či mazání dat z paměťové karty. Upozornění při používání paměťové karty v počítači • Před prvním použitím paměťovou kartu naformátujte a ujistěte se, že znovu naformátujete všechny paměťové karty, které byly použity v počítači nebo jiném zařízení. Indb 473 8/8/2018 5:58:45 PM TECHNICKÉ PARAMETRY (Pokračování) Tiskárna Film Kapacita fotografií Velikost filmu Velikost obrázku Podporovaná velikost obrázku Tiskové řešení Úrovně tisku Podporovaný formát obrázku Instantní film FUJIFILM „instax SQUARE“ (zakoupený samostatně) 10 výtisků/balení 86 mm x 72 mm 62 mm x 62 mm 800 x 800 bodů 12, 5 bodů/mm (318 dpi, rozteč bodů 80 μm) 256 úrovní na barvu (RGB) JPEG (Některé snímky uložené pomocí softwaru pro úpravu/zpracování fotografií nemusí být zobrazeny ani vytištěny. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ20

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ20.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag