Instrukcja obsługi ELICA L'ESSENZA BL/A/90

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ELICA L'ESSENZA BL/A/90. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ELICA L'ESSENZA BL/A/90 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ELICA L'ESSENZA BL/A/90


ELICA L'ESSENZA BL/A/90 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3888 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ELICA L'ESSENZA BL/A/90

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € Uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, która dostarcza dokładne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i pielęgnacji urządzenia. € Nie dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w urządzeniu lub na przewodach odprowadzających. € Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy sprawdzić czy któraś z jego części składowych nie jest uszkodzona. Jeśli tak, należy skontaktować się ze sprzedawcą i zaprzestać kontynuowania instalacji. [. . . ] Obsługa • Niezainstalowanie śrub i urządzeń mocujących zgodnie z instrukcją może spowodować zagrożenia natury elektrycznej. € Nie stosować w połączeniu z oddzielnym programatorem, timerem, zdalnym sterowaniem lub każdym innym urządzeniem, które uaktywnia się automatycznie. Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną 2012/19/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Urządzenie można używać jako wyciąg (odprowadzanie oparów na zewnątrz) bądź jako pochłaniacz (opary są filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia). wersja wyciągowa Opary są usuwane na zewnątrz rurą odprowadzającą zamocowaną do kołnierza łączeniowego. Rura odprowadzająca nie jest dostarczona w komplecie z urządzeniem i należy ją zakupić. Symbol na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak innych odpadów komunalnych. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi warunkami: • Bezpieczeństwo: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Wydajność: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. € EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; Jeśli okap jest zaopatrzony w filtry węglowe, to muszą one zostać zdjęte. Wersja filtrująca Aby używać okapu w tej wersji należy zainstalować filtr węglowy. Zasysane powietrze jest oczyszczane z tłuszczu i zapachów zanim zostanie zwrócone do pomieszczenia przez kratki w górnej osłonie komina. 65 Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym a najniższą częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż 45cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niż 50cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego. Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest większa odległość, należy dostosować się do takich wskazań. Instalacja okapu Działanie okapu Panel kontrolny z 6 przyciskami W celu wybrania danej funkcji wystarczy lekko dotknąć dane sterowanie. Podłączenie elektryczne Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnętrznej części okapu. Jeśli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującymi normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji. Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji, należy zastosować znormalizowany wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci elektrycznej w warunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji. Klawisz oświetlenia ON/OFF Klawisz wyboru intensywnej mocy (siły ciągu) – czas trwania 5 minut: okap ustawia się na wybraną moc i po upływie 5 minut powraca do poprzedniego ustawienia. Klawisz wyboru dużej mocy (siła ciągu) Klawisz wyboru średniej mocy (siły ciągu) – jeżeli miga wskazuje konieczność wyczyszczenia lub wymiany filtra węglowego. [. . . ] 22 Okap zaopatrzony jest w system oświetlenia, który bazuje się na technologii LED. lED gwarantują optymalne oświetlenie , trwałość 10 razy większą od lamp tradycyjnych i pozwalają zaoszczędzić 90% energii elektrycznej. Aby wymienić lampy, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi w sprawie części zamiennych. € Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití výrobku a jsou si vědomy rizik spojených s jeho použitím. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ELICA L'ESSENZA BL/A/90

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ELICA L'ESSENZA BL/A/90.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag