Instrukcja obsługi ELECTROLUX ESF5542LOW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ELECTROLUX ESF5542LOW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ELECTROLUX ESF5542LOW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ELECTROLUX ESF5542LOW


ELECTROLUX ESF5542LOW : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2295 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ELECTROLUX ESF5542LOW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby: Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: www. Com/webselfservice Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową: www. [. . . ] Włączenie opcji XtraDry może wpłynąć na czas trwania niektórych programów, zużycie wody oraz temperaturę ostatniego płukania. Opcja XtraDry jest włączona na stałe dla wszystkich programów z wyjątkiem i nie ma potrzeby włączania jej na początku każdego cyklu. W innych programach opcja XtraDry jest stale włączona i automatycznie stosowana w kolejnych cyklach. Każde włączenie programu powoduje wyłączenie opcji XtraDry, którą należy włączyć ręcznie. włączanie opcji TimeManager Naciskać Options , aż włączy się . Wskaźnik Jeśli opcja nie jest dostępna w danym programie, jej wskaźnik nie zaświeca się lub miga przez kilka sekund, a następnie gaśnie. Sprawdzić, czy bieżący poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie pozostałości poprodukcyjne mogące wciąż znajdować się w urządzeniu. Jeśli następnie użytkownik zamknie drzwi w ciągu kolejnych 3 minut, bieżący program zakończy się. anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu w trakcie odliczania Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia programu należy ponownie ustawić program. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Programs i Options, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia (od 1 do 24 godzin). Po zakończeniu odliczania czasu program uruchomi się automatycznie i włączy się wskaźnik fazy zmywania. Anulowanie programu Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Programs i Options, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów. Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent. Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia Otworzenie drzwi w trakcie działania programu powoduje zatrzymanie urządzenia. Po zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje pracę od momentu jej przerwania. POLSKI 39 Po otworzeniu drzwi przed uruchomieniem funkcji Auto Off urządzenie wyłącza się automatycznie. 1 Informacje ogólne Stosowanie się do poniższych wskazówek pomoże zapewnić optymalne efekty prania i suszenia podczas codziennej eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony środowiska. W razie potrzeby użyć programu zmywania wstępnego (jeśli jest dostępny) lub wybrać program z fazą zmywania wstępnego. Podczas ładowania urządzenia sprawdzić, czy woda wydostająca się z dysz ramion spryskujących ma swobodny dostęp do naczyń. Upewnić się, że przedmioty nie stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają. [. . . ] Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko przedmioty, które można myć w zmywarce. € • Patrz „Przed pierwszym użyciem”, „Codzienna eksploatacja” lub „Wskazówki i porady”, aby znaleźć inne możliwe przyczyny. DANE TECHNICZNE Wymiary Podłączenie do sieci elek‐ trycznej 1) Ciśnienie doprowadzanej wody Dopływ wody Pojemność Pobór mocy Pobór mocy Szerokość / wysokość / głębokość (mm) Napięcie (V) Częstotliwość (Hz) Min. Bar (MPa) Zimna lub ciepła woda 2) Liczba kompletów naczyń Tryb czuwania (W) Tryb wyłączenia (W) 600 / 850 / 625 220 - 240 50 0. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ELECTROLUX ESF5542LOW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ELECTROLUX ESF5542LOW.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag