Instrukcja obsługi ELECTROLUX EKF3300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ELECTROLUX EKF3300. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ELECTROLUX EKF3300 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ELECTROLUX EKF3300


ELECTROLUX EKF3300 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (5427 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ELECTROLUX EKF3300

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo osoby bez paticných zkuseností a znalostí pouze, pokud tak ciní pod dozorem nebo Nebo dusevními schopnostmi nebo osoby bez paticných zkuseností a znalostí, pokud tak ciní pod dozorem nebo vedením, které zohleduje Výrobce, povený servisní pracovník nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se SE Nechte kávovarem bez papírového filtru a kávy jednou nebo dvakrát protéci plnou nádrzku vody, aby se pístroj vycistil. [. . . ] Na pojemniku na wod oraz na dzbanku na kaw znajduje si podzialka wskazujca na liczb filianek, jakiej odpowiada ilo wody w zbiorniku lub w dzbanku. Zamknij pokryw zbiornika wody i umie dzbanek (wraz z pokryw) na plytce grzejnej. Zapali si lampka sygnalizacyjna i gorca woda zacznie przeplywa przez filtr. Kiedy woda przestanie plyn, plytka grzejna bdzie utrzymywa temperatur kawy w dzbanku, a do wylczenia urzdzenia. (W trakcie gotowania nie wolno wyjmowa dzbanka na dluej ni 30 sekund -- po tym czasie z filtra zacznie si przelewa. Aby dokladnie oczyci zawór filtra, nacinij go kilka razy podczas plukania. Poczekaj okolo 15 minut, aby odkamieniacz mógl zadziala, a nastpnie wlcz urzdzenie. Naley zadba o ponowne przetwarzanie odpadów urzdze elektrycznych i elektronicznych, aby chroni rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. [. . . ] Znízenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poucené o bezpecnom pouzívaní spotrebica a Iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poucené o Výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predislo Prístroj vycistíte tak, ze ním raz alebo dvakrát nechajte pretiec plnú nádobu vody bez pouzitia papierového filtra alebo kávy. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ELECTROLUX EKF3300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ELECTROLUX EKF3300.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag