Instrukcja obsługi ELECTROLUX E4CM1-4ST

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ELECTROLUX E4CM1-4ST. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ELECTROLUX E4CM1-4ST będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ELECTROLUX E4CM1-4ST


ELECTROLUX E4CM1-4ST : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (10931 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ELECTROLUX E4CM1-4ST

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] SR Tento spotebic nesmjí pouzívat osoby (vcetn dtí) se snízenými tlesnými, SK smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo osoby bez paticných Zkuseností a znalostí, pokud tak neciní pod dohledem nebo vedením osoby SI odpovdné za jejich bezpecnost. [. . . ] Nigdy nie HR uywa i nie podnosi urzdzenia, jeli przewód zasilajcy lub obudowa s Aby unikn niebezpieczestwa, FI wymian uszkodzonego przewodu zasilajcego lub urzdzenia naley zleci Uywa tylko przeznaczonych do tego uchwytów. SE Urzdzenie jest przeznaczone do uytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowa w takich miejscach, jak: TR ­ kuchnie dla pracowników na zapleczach sklepów w biurach oraz innych UA miejscach pracy; ?gospodarstwa rolne; ­ hotele, motele i inne obiekty mieszkalne ( jako wyposaenie dla klientów); ­ obiekty noclegowe. Nie ma potrzeby podejmowania adnych dziala w celu dostosowania produktu do czstotliwoci 50 lub 60 Hz. Którego nie wolno wyrzuca wraz z innymi odpadami z gospodarstwa Oznacza, e produktu nie wolno wyrzuca razem z odpadami Oficjalnego punktu zbiórki lub centrum serwisowego firmy Electrolux, w LT Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, informacji oraz danych technicznych bez powiadomienia. Zawór zabezpieczajcy przed kapaniem w uchwycie filtra jest zatkany przez resztki kawy. Do zaparzania kawy zawsze umieszcza nowy papierowy filtr do kawy w uchwycie filtra. Celý obsah zásobníka raz alebo dvakrát prejs prístrojom bez pouzitia Tento spotrebic by nemali pouzíva osoby (vrátane detí) so znízenými SR fyzickými, zmyslovými alebo dusevnými schopnosami alebo s nedostatkom SK skúseností a znalostí, pokia nie sú pod dohadom zodpovednej osoby, alebo Deti musia by pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze sa nehrajú so TR spotrebicom. [. . . ] Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ELECTROLUX E4CM1-4ST

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ELECTROLUX E4CM1-4ST.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag