Instrukcja obsługi DOMO DO711K

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy DOMO DO711K. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy DOMO DO711K będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla DOMO DO711K


Mode d'emploi DOMO DO711K
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika DOMO DO711K

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Pokud nejsou pod odborným dohledem, tak jej nesmí pouzívat ani osoby bez dostatecného seznámení o pravidlech správného pouzití. [. . . ] Pod ústí páky postavte dostatecn velký hrnecek a stisknte jedno z podsvícených tlacítek (malý nebo Vlozte sálek pod páku a stisknte jedno z tlacítek espress. Nikdy neponoujte pívodní kabel ani pístroj pod vodu (riskujete úraz el. Ak nie sú pod odborným dohadom, tak ho nesmie pouzíva ani osoby bez dostatocného zoznámenie o pravidlách správneho pouzitia. Osoby so znízenou psychickou, motorickú alebo mentálnou schopnosou smie pouzíva prístroj len za neustáleho dohadu zodpovedné osoby, ktorá je oboznámená s pravidlami pouzívania a prípadným rizikom. Cistenie a beznú údrzbu môzu vykonáva len osoby starsie ako 16 rokov a pri tom by pod dohadom. Prívodný kábel nikdy nesmie by pod prístrojom ani omotaný okolo neho. [. . . ] Nikdy neponárajte prívodný kábel ani prístroj pod vodu (riskujete úraz el. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY DOMO DO711K

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy DOMO DO711K.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag