Instrukcja obsługi CLATRONIC KA 3689

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CLATRONIC KA 3689. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CLATRONIC KA 3689 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CLATRONIC KA 3689


Mode d'emploi CLATRONIC KA 3689
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CLATRONIC KA 3689

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] WSKAZÓWKA: Wyrónia porady i informacje wane dla uytkownika. ogólne uwagi Przed uruchomieniem urzdzenia prosz bardzo dokladnie przeczyta instrukcj obslugi. prosz zachowa j wraz z kart gwarancyjn , paragonem i w miar moliwoci równie kartonem z opakowaniem wewntrznym. [. . . ] Dzieci nie mog zajmowa si czyszczeniem ani konserwacj urzdzenia, chyba, e ukoczyly 8 lat i s nadzorowane. Trzyma urzdzenie i jego przewód z dala od dzieci poniej 8 roku ycia. Urzdzenia mog by uytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnociami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez dowiadczenia i wiedzy w zakresie uytkowania, jeli znajduj si pod nadzorem lub zostaly poinstruowane odnonie uytkowania urzdzenia w bezpieczny sposób i rozumiej zwizane z tym ryzyko. Jeli przewód zasilania jest uszkodzony, naley go wymieni u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby unikn zagroenia. Urzdzenie przeznaczone jest do uytku domowego oraz podob- - W kuchniach dla personelu w sklepach, w biurach i innych miejscach komercyjnych; - Przez goci w hotelach, motelach i innych miejscach, gdzie przyjmowani s gocie. Nie jest przeznaczone do uytkowania w gospodarstwach agroturystycznych oraz miejscach typu , , nocleg ze niadaniem". Usu wszystkie materialy opakowaniowe takie, jak folie W razie, gdy zawarto opakowania jest niepelna lub jest zauwaalnie uszkodzona nie wolno korzysta z urzdzenia. Urzdzenie naley ustawi w taki sposób, aby si nie przewrócilo. Urzdzenia nie naley stawia w pobliu piecyka gazowego lub elektrycznego ani adnego innego ródla ciepla. uwaga dotyczca procesu parzenia Podczas procesu parzenia i w zalenoci od stopnia zmielenia i uytej iloci kawa w proszku pochlania pewn ilo wody. Dlatego te ilo zaparzonej kawy moe odbiega od iloci wody w zbiorniku. Uruchomienie Przed pierwszym zaparzeniem kawy urzdzenie powinno wykona dwukrotn prac tylko z czyst wod i bez papierowego filtra. Nacisn przycisk ponownie, aby wylczy urzdzenie WSKAZÓWKA: Nie naley wsypywa zbyt duej iloci kawy w proszku do filtra, aby unikn wycieku. Zamyka si ona w momencie wyjcia dzbanka na kaw. Koniec parzenia kawy · Jeli chcemy utrzyma ciepl kaw nawet po zakoczeniu tego okresu, naley przela pozostal kaw do termosu. OSTRZEENIE: Jeli chcemy natychmiast przygotowa kolejny kubek kawy, naley najpierw wylczy urzdzenie. Poczeka na ostygnicie z otwartym zbiornikiem wody, aby unikn rozprysków gorcej wody podczas dolewania. Gdy czas przygotowywania kawy ulega znacznemu wydlueniu niezbdne jest odkamienianie urzdzenia. [. . . ] Przepicie w sieci energetycznej czy wyladowania atmosferyczne), jak równie wady powstale w wyniku obslugi niezgodnej z instrukcj obslugi urzdzenia. Nabywcy przysluguje prawo do wymiany urzdzenia na wolne od wad lub, jeli wymiana jest niemoliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urzdzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcj obslugi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidlowo wypelnion kart gwarancyjn (piecztka sklepu, data sprzeday urzdzenia). Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowizuj na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CLATRONIC KA 3689

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CLATRONIC KA 3689.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag