Instrukcja obsługi CLATRONIC KA 3563

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CLATRONIC KA 3563. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CLATRONIC KA 3563 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CLATRONIC KA 3563


Mode d'emploi CLATRONIC KA 3563
Download
Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CLATRONIC KA 3563

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] WSKAZÓWKA: Wyrónia porady i informacje wane dla uytkownika. ogólne uwagi Przed uruchomieniem urzdzenia prosz bardzo dokladnie przeczyta instrukcj obslugi. prosz zachowa j wraz z kart gwarancyjn , paragonem i w miar moliwoci równie kartonem z opakowaniem wewntrznym. [. . . ] Zdolnociami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez dowiadczenia i wiedzy w zakresie uytkowania, jeli znajduj si pod nadzorem lub zostaly poinstruowane odnonie uytkowania urzdzenia w bezpieczny sposób i rozumiej zwizane z tym ryzyko. W razie awarii prosz nie naprawia urzdzenia samemu lecz skorzysta z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeeli przewód zasilajcy nieodlczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by wymieniony u producenta lub w specjalnym zakladzie naprawczym albo przez wykwalifikowan osob w celu uniknicia zagroenia. Urzdzenie przeznaczone jest do uytku domowego oraz podobnych obszarów uytkowania, jak przykladowo: - W kuchniach dla personelu w sklepach, w biurach i innych miej- Scach komercyjnych; - Przez goci w hotelach, motelach i innych miejscach, gdzie przyj- mowani s gocie. Nie jest przeznaczone do uytkowania w gospodarstwach agroturystycznych oraz miejscach typu , , nocleg ze niadaniem". UWAGA: Urzdzenia nie wolno zanurza w wodzie podczas czyszczenia. Usu wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, mate- Sprawd, czy w opakowaniu znajdowaly si wszystkie W razie, gdy zawarto opakowania jest niepelna lub jest Zalecane jest wyczyszczenie urzdzenia zgodnie z rozdzialem , , Czyszczenie". Urzdzenie naley ustawi w taki sposób, aby si nie przewrócilo. Urzdzenia nie naley stawia w pobliu piecyka gazowego lub elektrycznego ani adnego innego ródla ciepla. polczenie elektryczne WSKAZÓWKA: Sprawdzi, czy urzdzenie jest wylczone. Obsluga Przed pierwszym zaparzeniem kawy urzdzenie powinno wykona dwukrotn prac tylko z czyst wod i bez papierowego filtra. Poziom wody mona odczyta za pomoc wskanika. Zamyka si ona w momencie wyjcia dzbanka na kaw. Jeeli w zbiorniku jest woda, podstaw w odpowiednim momencie dzbanek. Koniec parzenia kawy Aby nala kawy z dzbanka, nacisn przycisk na pokryw- OSTRZEENIE: Jeli chcemy natychmiast przygotowa kolejny kubek kawy, naley najpierw wylczy urzdzenie. Poczeka na ostygnicie z otwartym zbiornikiem wody, aby unikn rozprysków gorcej wody podczas dolewania. [. . . ] Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowizuj na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza gwarancja nie wylcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie Nabywcy wynikajcych z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Tym sposobem pomagaj Pastwo unika potencjalnych nastpstw niewlaciwego usuwania odpadów, majcych wplyw na rodowisko i zdrowie ludzi. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CLATRONIC KA 3563

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CLATRONIC KA 3563.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag