Instrukcja obsługi CLATRONIC ES 3643

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CLATRONIC ES 3643. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CLATRONIC ES 3643 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CLATRONIC ES 3643


CLATRONIC ES 3643 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4005 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CLATRONIC ES 3643

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Przed opuszczeniem pomieszczenia urzdzenie naley zawsze wylcza i wyciga wtyczk sieciow z gniazda. Dla bezpieczestwa dzieci prosz nie zostawia swo- Glowica grupowa, pojemnik na filtr, dysza pary oraz tacka na filianki nagrzewaj si podczas uytkowania. Tych czci przed rozpoczciem czyszczenia · Korzysta tylko z wody pitnej. Sprawdzi, czy pojemnik na filtr (16) jest bezpieczny i odpowiednio zablokowany podczas pracy, jako e urzdzenie dziala pod cinieniem. [. . . ] Poziom wody musi zawiera si midzy oznaczeniami poziomu MIN oraz MAX (minimum oraz maksimum). Obró przelcznik regulacji iloci wydzielanej pary (3) powoli w kierunku , , +", a para przestanie wydobywa si z dyszy. Przerwa proces parzenia poprzez wylczeniem pompy, kiedy dana porcja kawy espresso jest ju w filiance. Opróni i ponownie napelni filtr, aby przygotowa W celu przygotowania kolejnej/ych filianki/ek espresso postpowa, jak opisano powyej. Przygotowanie kawy cappuccino Generalnie kawa cappuccino sklada si z jednej trzeciej kawy, jednej trzeciej gorcego mleka oraz jednej trzeciej spienionego mleka. Powinna by kremowa, jak nie do koca ubity krem, o lepkiej konsystencji. Aby przygotowa kaw potrzebne s dodatkowo · Do przygotowania cappuccino, naley postpowa zgodnie ze wskazówkami , , Robienie kawy espresso". Podczas procesu nagrzewania gorca para/woda wydostaj si przez glowic i/lub dysz pary!Sprawdzi, czy regulator pary (3) ustawiony jest w Zawsze ustawia zbiornik pod dysz pary (4). Zaraz potem otworzy regulator pary (3) w kierunku "+" za kadym razem przed uyciem funkcji spieniania, aby odsczy zebrany kondensat. Podnie dzbanek, aby dysza pary znalazla si pod Pozycja jest wana, aby mleko zaczlo wirowa. Powoli otwiera regulator pary (3) w kierunku "+", a ustawiona zostanie dana ilo pary. Woda nie jest ju wystarczajco gorca, jeli wskanik (11) wylcza si podczas spieniania. Aby usun ostatnie due pcherze powietrza, naley postuka dzbankiem po spienianiu ostronie w blat stolu (jak bymy go stawiali troszk mocniej). Kiedy zamykamy regulator piany to w cigu kilku sekund tworzy si prónia wycigajca mleko z dyszy pary. Otworzy regulator pary natychmiast, aby uderzenie pary wyplukalo pozostaloci mleka z dyszy. Zawiesi zbiornik wody na haczykach, wykorzystujc dwa otwory w urzdzeniu. Docisn delikatnie zbiornik wody do dolu, aby zawór otworzyl si. Poslugiwa si urzdzeniem jak opisano w rozdziale "Przygotowanie kawy cappuccino" punkty 5 oraz 6. usuwanie kamienia Osady z kamienia sprawiaj, e funkcjonalno urzdzenia naraona jest na pewne ryzyko. Przygotowa dawki zgodnie instrukcj na opakowaniu lub Nik wieej wody poprzez glowic, aby opluka go z osadów kamienia. Zalecamy utrzymanie urzdzenia w oryginalnym opakowaniu, jeli nie jest uywane przez dlusze okresy czasu. [. . . ] korzystanie z uslug gwarancyjnych nie jest moliwe po uplywie daty wanoci gwarancji. Gwarancja na czci lub cale urzdzenie, które s wymieniane koczy si, wraz z kocem gwarancji na to urzdzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczajc w to odszkodowania s wykluczone chyba, e prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczajce poza t umow nie s uwzgldniane przez t gwarancj. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CLATRONIC ES 3643

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CLATRONIC ES 3643.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag