Instrukcja obsługi CANDY CVMA90N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CANDY CVMA90N. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CANDY CVMA90N będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CANDY CVMA90N


CANDY CVMA90N : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (9183 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CANDY CVMA90N

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Poprzez umieszczenie oznakowania na produkcie, oświadczamy, na własną odpowiedzialność, zgodnie z wszystkimi bezpieczeństwa europejskiego, zdrowia i ochrony środowiska określonymi w przepisach dla tego produktu. Nie nadaje się do grilla, rożna ani jakichkolwiek zastosowań komercyjnych. Okap oraz filtry muszą być regularnie czyszczone tak aby zachować ich dobre właściwości użytkowe. [. . . ] Przed montażem należy wyłączyć okap i odłączyć go od zasilania. Okap powinien być zamontowany 65-75cm nad płytą kuchenną co gwarantuje najlepszą skuteczność. Po rozsunięciu komina na właściwą wysokość zablokować komin za pomocą śrub blokujących jak pokazano na rysunku poniżej. Kątownik kołek śruba 4 x 8mm wkręt 4 x 30mm 108 115 MONTAŻ ( WERSJA Z RECYRKULACJĄ ) Jeżeli nie mam możliwości wyprowadzenia oparów na zewnątrz pomieszczenia to montaż jest podobny do montażu w wersji wywiewowej, z tym że nie stosujemy kanału wylotowego. Można w tej wersji zastosować filtr węglowy zatrzymujący zapachy (filtr węglowy może występować jako wyposażenie lub jako opcja wyposażenia) . Instalacja filtra węglowego wymaga zdjęcia filtra tłuszczowego: proszę wcisnąć zaczep i zdjąć filtr odchylając go ku dołowi. włożyć filtr węglowy do gniazda w okapie i zamocować obracając w prawo. Powtórzyć tę czynność dla filtra po drugiej stronie, jeśli budowa okapu tego wymaga. o Przy zastosowaniu filtra węglowego wydajność okapu będzie mniejsza. 109 116 PANEL STEROWANIA DZIAŁANIE Mała prędkość wentylatora 1 Do wentylacji kuchni i do gotowania na wolnym ogniu przy niewielkiej ilości oparów. rednia prędkość wentylatora 2 Prędkość przeznaczona do normalnego gotowania. Duża prędkość wentylatora 3 Przy dużych ilościach oparów lub dymu przycisk ten umożliwia najbardziej skuteczną wentylację. Lampka przycisku Wyświetlacz cyfrowy Fan pomiaru prędkości: "1" dla niskiej prędkości, "2" dla średnich prędkości, "3" dla dużych prędkości, "4" za Booster funkciju. Nie wolno stosować metalowych skrobaków, substancji chemicznych lub ostrych zmywaków mogących uszkodzić okap. WAŻNE: czyszczenie raz na miesiąc filtra tłuszczu może zabezpieczyć nas przed pożarem. filtr gromadzi tłuszcz , dym i kurz przez co znacząco wpływa na wydajność okapu. Jeżeli nie jest czyszczony to zapcha się tłuszczem (potencjalnie zapalnym). Roczna wymiana filtra węglowego Dotyczy WYŁĄCZNIE wersji z recyrkulacją (nie wersji wywiewowej). [. . . ] Takie oznakowanie wskazuje, że ten sprzęt nie może być traktowany jako odpad komunalny. produkt powinien zostać przekazany do właściwego punktu prowadzącego zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celach recyklingu. Utylizacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska naturalnego dotyczącymi usuwania odpadów. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CANDY CVMA90N

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CANDY CVMA90N.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag