Instrukcja obsługi CANDY CDIM 5146 1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CANDY CDIM 5146 1. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CANDY CDIM 5146 1 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CANDY CDIM 5146 1


CANDY CDIM 5146 1 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (9537 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CANDY CDIM 5146 1

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Eğer saatlik bir tarife ile ücretlendirilen bir elektrik sözleşmeniz varsa, pişirmeye başlama saatini indirimli fiyat tarifesinin saatine taşıyan "gecikmeli pişirme" programı ile daha basit bir şekilde enerji tasarrufu yapılabilir. Bu garanti belgesi ile kesilen fatura garanti süresi boyunca garanti belgesi ile muhafaza edilmesi önerilir. €VAROVÁNÍ: aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí vyplý vajícího z náhodného resetování tepelné pojistky, spotřebič nesmí bý napájen přes externí vypínací zařízení, jako je časovač nebo bý připojen na t t obvod napájení, který je pravidelně zapínán a vypínán. Osoby ve věku 8 a více let a osoby s omezený mi fyzický mi, smyslový nebo duševními schopnostmi, bez zkušeností a znalostí produktu, smějí spotřebič používat mi pouze pod dohledem nebo s poučením ohledně provozu spotřebiče, bezpečný způsobem a s m vědomím možný rizik. [. . . ] Można ją wyjąć tylko po obróceniu wtyczki do góry nogami lub wymianę zacisków zasilających. Poprzez umieszczenie oznaczenia na tym produkcie poświadczamy na własną odpowiedzialność przestrzeganie wszystkich wymogów europejskich dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska określonych w przepisach dla tego produktu. • Dzięki temu Grupa Candy Hoover oświadcza , że urządzenie oznaczone spełnia podstawowe wymogi dyrektywy 2014/53 / UE. Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności, skontaktuj się z producentem pod adresem: www. 2 Ustawienia produktu - Przy pierwszym uruchomieniu należy przejść proces instalacji, aby móc korzystać z piekarnika. Nacisnąć NEXT (Dalej), aby kontynuować i poczekać na załadowanie danych lub nawiązanie połączenia. UWAGA: Piekarnik działa, nawet jeśli nie jest podłączony do sieci. SUGEROWANY PROGRAM PIECZENIA: W tym trybie można wybrać sugerowany program pieczenia. PRZEPISY FILMOWE W tym trybie można wybrać filmowe przepisy ułatwiające przyrządzenie pewnych potraw. USTAWIENIA: Po wybraniu tej ikony będzie można ustawić język, datę i czas, opcje wi-fi, bluetooth, a także jasność kamery. PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA: Po wybraniu tej ikony będzie można przeglądać wybrane strony internetowe. PAROWANIE PIEKARNIKA Z URZĄDZENIEM (SIMPLY-FI): Przy pierwszym użyciu dłuższe naciśnięcie tej ikony umożliwia zarejestrowanie piekarnika w sieci. krótkie naciśnięcie tej ikony uruchamia zdalne sterowanie piekarnikiem. Jeśli opcja ta jest aktywna, piekarnikiem można sterować WYŁĄCZNIE za pomocą podłączonego urządzenia. Aby ponownie sterować piekarnikiem bezpośrednio na ekranie w drzwiczkach, należy kliknąć tę ikonę jeszcze raz. Aby zobaczyć obraz z kamery na urządzeniu zewnętrznym (APLIKACJA SIMPLY-FI), drzwiczki muszą być podłączone do sieci. (IKONA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM MUSI BYĆ AKTYWNA) KAMERA INTERNETOWA: Po naciśnięciu ikony kamery internetowej możesz oglądać wnętrze piekarnika, aby śledzić proces pieczenia. Aby zabezpieczyć kamerę, system wprowadza ją w tryb oczekiwania po 1 minucie (5 minutach w przypadku funkcji grill). W miarę możliwości należy unikać pozostawiania jej włączonej przez zbyt długi czas. W przypadku pieczenia przy szczególnie wysokich temperaturach, jeśli kamera pozostanie włączona przez długi czas, można zauważyć zmiany w kolorach. Jest to normalne zjawisko, które ustanie, gdy kamera i/lub piekarnik ulegną schłodzeniu. STRONA GŁÓWNA: Dotknięcie tej ikony umożliwia powrót na stronę główną. [. . . ] Jeśli nie pojawia się ona jako opcja, oznacza to, że router nie jest w stanie rozpoznać urządzenia. W takiej sytuacji zalecamy umieszczenie routera w pobliżu urządzenia domowego (w miarę możliwości) lub skontaktowanie się z dostawcą internetu i uzyskanie pomocy w celu zakupienia kompatybilnego urządzenia zwiększającego zasięg sygnału Wi-łę sygnału. Uwaga – Z wszystkimi funkcjami pełnej gamy simply-Fi można zapoznać się, dotykając „Demo”. - Krok 2: Na stronie głównej dotknąć urządzenia, które zamierza się podłączyć, a następnie dotknąć „Ok”. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CANDY CDIM 5146 1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CANDY CDIM 5146 1.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag