Instrukcja obsługi BRAUN KF7125

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BRAUN KF7125. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BRAUN KF7125 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BRAUN KF7125


BRAUN KF7125 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1762 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BRAUN KF7125

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Skölj filterkorgen, sätt ett filter i filterkorgen och starta om bryggningen Ta bort filtret, skölj filterkorgen och starta om bryggningen med ett nytt pappersfilter Kontakta Brauns kundtjänst. Wyroby firmy Braun speniajà najwysze wymagania dotyczàce jakoÊci, wzornictwa oraz funkcjonalnoÊci. Dzieci, które ukoczyly 8 lat ycia oraz osoby o zredukowanych zdolnociach fizycznych, sensorycznych lub umyslowych oraz/lub osoby charakteryzujce si brakiem odpowiedniego dowiadczenia lub wiedzy pod warunkiem, e osoby takie bd dziala pod nadzorem lub uzyskaj stosowny instrukta w zakresie poslugiwania si tym urzdzeniem w sposób bezpieczny i zrozumiej zwizane z tym zagroenia. [. . . ] Jeli podczas ustawiania godziny przez 10 sekund nie zostanie nacinity aden przycisk, zostanie ustawiona aktualnie ustawiona godzina. Godzina na panelu LED zacznie miga · Aby ustawi godzin, nacinij i przytrzymaj przy- Aby ustawi minuty, nacinij przycisk TIMER. Jeli podczas ustawiania godziny przez 10 sekund nie zostanie nacinity aden przycisk, zostanie zapisana aktualnie ustawiona godzina. Zawieci si zielona lampka LED nad przyciskiem, a ekspres do kawy zacznie zaparzanie o ustawionej godzinie. Gdy ekspres rozpocznie zaparzanie, na panelu LED zacznie miga zielona lampka START a lampka TIMER zganie. Nacinij ponownie przycisk TIMER (b), aby wylczy t funkcj: zielona lampka LED zganie. W ekspresie do kawy naley ustawi poziom twardoci wody wystpujcy w miejscu uytkowania. W celu przygotowania odpowiedniej porcji kawy do kubka turystycznego Braun (do nabycia osobno) napelnij zbiornik do odpowiedniej wysokoci (330 ml) oznaczonej wewntrz zbiornika. Zalecamy dozowanie 1 lyki stolowej lub miarki kawy mielonej na filiank, mona jednak uy innej iloci w zalenoci od oczekiwanego smaku. Nacinij przycisk START (a), aby od razu rozpocz zaparzanie lub przycisk TIMER (b), aby zaparzanie rozpoczlo si o ustawionej godzinie. Uwaga:System niekapicy odcina doplyw kawy z koszyka na filtr po wyjciu dzbanka, wic filiank mona napelni jeszcze przed zakoczeniem zaparzania. W celu zapewnienia prawidlowego dzialania ekspresu do kawy Braun naley regularnie uruchamia cykl usuwania kamienia. W celu zapewnienia prawidlowego dzialania ekspresu do kawy Braun po zawieceniu si lampki LED CALC (c) naley uruchomi cykl usuwania kamienia. Informacje na temat twardoci wody znajduj si w punkcie «Ustawianie poziomu twardoci wody«. Zalecamy stosowanie rodka do usuwania kamienia firmy Braun (do nabycia w sklepach, w witrynie internetowej firmy Braun lub w centrum Obslugi Klienta). Aby uruchomi program usuwania kamienia, Nacinij przycisk START (a), gdy zielona lampka LED nadal bdzie miga. [. . . ] Od 8 let vku a osoby se snízenou fyzickou, smyslovou nebo dusevní schopností nebo nedostatkem zkuseností a znalostí, mají-li nad sebou dozor nebo se jim dostalo poucení o pouzívání spotebice bezpecným zpsobem a porozumly nebezpecím, která se mohou vyskytnout. Je-li pívodní sra poskozená, musí ji vymnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobn kvalifikované osoby, aby se pedeslo nebezpecí. Mimo provoz, aby dostatecn vychla- Nikdy kvli cistní základny neponoujte pístroj do vody nebo jiných kapalin, ale jednoduse jej otete cistou, navlhcenou tkaninou a ped ulozením jej osuste. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BRAUN KF7125

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BRAUN KF7125.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag