Instrukcja obsługi BRAUN KF3120BK PURAROMA3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BRAUN KF3120BK PURAROMA3. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BRAUN KF3120BK PURAROMA3 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BRAUN KF3120BK PURAROMA3


BRAUN KF3120BK PURAROMA3 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (570 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BRAUN KF3120BK PURAROMA3

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Uwaga Z urządzenia tego mogą korzystać dzieci, które ukończyły 8 lat życia oraz osoby o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz/lub osoby charakteryzujące się brakiem odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że osoby takie będą działać pod nadzorem lub uzyskają stosowny instruktaż w zakresie posługiwania się tym urządzeniem w sposób bezpieczny i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przy nim można powierzać dzieciom pod warunkiem, że ukończyły one 8 lat życia i znajdują się pod nadzorem osób dorosłych. Urządzenie oraz jego kabel zasilający muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat życia. W przypadku, gdy kabel zasilający jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń dla użytkownika, kabel ten musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis naprawczy producenta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach fachowych. [. . . ] Uwaga: Maksymalnie można wsypać do dozownika 10 miarek lub łyżek stołowych mielonej kawy. Usuwanie kamienia Częstotliwość usuwania kamienia zależy od twardości wody oraz częstości korzystania z ekspresu do kawy. Usuwanie kamienia jest wskazane, gdy czas zaparzania jest znacznie dłuższy niż 1 minuta na każdą filiżankę. Można stosować dostępny w sprzedaży środek do usuwania kamienia bezpieczny dla elementów aluminiowych. Zalecamy stosowanie środka do usuwania kamienia firmy Braun (dostępny do nabycia oddzielnie). Uwaga: Podczas każdej procedury usuwania kamienia należy wymienić wkład filtra wody (7) z wypełniaczem (6). € W razie potrzeby powtórzyć procedurę w celu przywrócenia standardowego czasu zaparzania przypadającego na filiżankę. • Do wyczyszczenia ekspresu do kawy należy przepuścić co najmniej dwukrotnie maksymalną ilość zimnej wody. (B) Zaparzanie kawy Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie niekorzystania z ekspresu należy uruchomić zaparzanie bez dozowania kawy mielonej. W tym cyklu należy użyć pełnego dzbanka (10 filiżanek) zimnej wody. € Przed napełnieniem zbiornika zimną wodą zwróć uwagę na oznaczenia wysokości dzbanka lub poziomu wody, a następnie wlej wymaganą liczbę filiżanek wody. Zalecamy dozowanie 1 łyżki stołowej lub miarki kawy mielonej na filiżankę, można jednak użyć innej ilości w zależności od oczekiwanego smaku. Funkcja automatycznego wyłączenia W celu zapewnienia wygody i bezpieczeństwa użytkowania urządzenie wyłącza się automatycznie 40 minut po zakończeniu zaparzania. System niekapiący System niekapiący odcina dopływ kawy z koszyka na filtr po wyjęciu dzbanka, więc filiżankę można napełnić jeszcze przed zakończeniem zaparzania. Aby zapobiec przepełnieniu koszyka na filtr, dzbanek należy odłożyć na podstawkę grzejną (w ciągu 20 sekund). Dla uzyskania najlepszych efektów • Podczas korzystania z papierowych filtrów należy pamiętać o ich całkowitym rozłożeniu i dokładnym włożeniu do koszyka. Aby ułatwić wkładanie papierowego filtra, można wcześniej zwinąć i rozprostować zgięcia. € Przechowuj kawę mieloną w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu w hermetycznie zamkniętym pojemniku. [. . . ] € Nikdy kvůli čištění základny neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin, ale jednoduše jej otřete čistou, navlhčenou tkaninou a před uložením jej osušte. Upozornenie Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebičov a sú si vedomé možného nebezpečenstva. Pred ďalšou prípravou novej kávy by ste mali nechať prístroj minimálne 5 minút mimo prevádzku, aby sa dostatočne vychladil (prístroj vypnite). Odporúčame, aby ste na šálku použili 1 polievkovú lyžicu alebo kávovú odmerku pomletej kávy, ale v závislosti od vašej chuti použite väčšie alebo menšie množstvo. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BRAUN KF3120BK PURAROMA3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BRAUN KF3120BK PURAROMA3.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag