Instrukcja obsługi BRAUN KF3120

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BRAUN KF3120. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BRAUN KF3120 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BRAUN KF3120


BRAUN KF3120 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2388 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BRAUN KF3120

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna med användning. Sänk aldrig ner basenheten i vatten eller någon annan vätska när du ska rengöra den, utan torka bara av med en ren och fuktig trasa och låt basenheten torka innan du ställer undan den. [. . . ] 5 minut (wylczajc urzdzenie), w przeciwnym razie moe powsta para w momencie uzupelnienia zimn wod pojemnika na wod. ) 2 Podstawka grzejna 3 Kabel i schowek na kabel 4 Zbiornik na wod ze wskanikiem poziomu 5 Pokrywa zbiornika na wod 6 Wypelniacz 7 Wklad filtra wody (dolczony tylko do niektórych Wypelniacza, gdy w przypadku wyjcia wkladu filtra wody niezbdne jest jego zamontowanie w zbiorniku wody. (B) Zaparzanie kawy Przed pierwszym uyciem lub po dluszym okresie niekorzystania z ekspresu naley uruchomi zaparzanie bez dozowania kawy mielonej. Uwag na oznaczenia wysokoci dzbanka lub poziomu wody, a nastpnie wlej wymagan liczb filianek wody. Zalecamy dozowanie 1 lyki stolowej lub miarki kawy mielonej na filiank, mona jednak uy innej iloci w zalenoci od oczekiwanego smaku. funkcja automatycznego wylczenia W celu zapewnienia wygody i bezpieczestwa uytkowania urzdzenie wylcza si automatycznie 40 minut po zakoczeniu zaparzania. System niekapicy System niekapicy odcina doplyw kawy z koszyka na filtr po wyjciu dzbanka, wic filiank mona napelni jeszcze przed zakoczeniem zaparzania. W celu zapewnienia prawidlowego dzialania ekspresu do kawy Braun naley regularnie uruchamia cykl usuwania kamienia. Usuwanie kamienia jest wskazane, gdy czas zaparzania jest znacznie dluszy ni 1 minuta na kad filiank. W razie potrzeby powtórzy procedur w celu przywrócenia standardowego czasu zaparzania przypadajcego na filiank. Przed przystpieniem do czyszczenia naley zawsze wylczy ekspres do kawy i odlczy go od gniazda zasilania. W celu wyczyszczenia podstawy nie wolno w adnym wypadku zanurza urzdzenia w wodzie lub innych plynach, lecz wystarczy j przetrze czyst, wilgotn szmatk, a nastpnie wysuszy. [. . . ] Odporúcame, aby ste na sálku pouzili 1 polievkovú lyzicu alebo kávovú odmerku pomletej kávy, ale v závislosti od vasej chuti pouzite väcsie alebo mensie mnozstvo. Gida maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliinin 1935/2004 sayili yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BRAUN KF3120

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BRAUN KF3120.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag