Instrukcja obsługi BOSCH TKA8A681

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH TKA8A681. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH TKA8A681 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH TKA8A681


BOSCH TKA8A681 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3428 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH TKA8A681

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Tryck på h-knappen och min-knappen samtidigt och ställ in klockslaget. Fyll bryggaren med vatten och kaffe som vanligt och ställ kannan under filtertratthållaren. Skölj ur termoskannan och locket och Urzdzenia wolno uywa tylko w pomieszczeniach, w tempera turze pokojowej i na wysokoci nie wikszej ni 2000 m n. Prosz si upewni, e uklad przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami. [. . . ] Gromadzenie si pewnej iloci wody na uchwycie filtra jest zjawiskiem naturalnym i nie oznacza uszkodzenia urzdzenia. Ustawi aktualny czas za pomoc przycisku h (godziny) oraz przycisku min (minuty). W tym celu naley równoczenie nacisn przyciski h (godziny) i min (minuty) oraz ustawi prawidlowy czas. Aby wyczyci urzdzenie, naley napelni pojemnik na wod 6 filiankami wody i wloy go z powrotem na miejsce. Uwaga: Moe by wyczuwalny zapach specyficzny dla nowego urzdzenia, co jest zjawiskiem naturalnym. W takim przypadku naley wla roztwór octu (1 szklanka octu na 5 szklanek wody) i uruchomi program czyszczenia. Wskazówka: Przeplukanie dzbanka izolowanego gorc wod przed uyciem pozwoli zachowa wysok temperatur kawy jeszcze dluej. Funkcja stopera dziala tylko, jeli urzdzenie jest wlczone lub znajduje si w trybie oszczdzania energii. W celu ustawienia czasu rozpoczcia parzenia naley uy przycisku h (go dziny), aby ustawi godzin, oraz min (minuty), aby ustawi minut (rys. Aby zapisa czas rozpoczcia parzenia, naley zwolni przycisk prog (programowania). na wywietlaczu pojawi si maly zegar , który sygnalizuje , e funkcja stopera jest aktywna. Napelni urzdzenie wod i kaw zgodnie z normaln procedur, a nastpnie umieci dzbanek pod obudow filtra. Jeeli wywietlany jest maly zegar, wówczas funkcja stopera jest wlczona. Jeeli maly zegar nie jest wywietlany, wówczas funkcja stopera jest wylczona. Uwaga: W przypadku wylczenia urzdze nia za pomoc przycisku ON/OFF O lub wystpienia przerwy w zasilaniu (niepodlczona wtyczka, przerwa w dostawie energii elektrycznej) ustawienia zegara oraz stopera bd przechowywane w pamici urzdzenia przez okolo 4 dni. Wskazówka: Jeeli urzdzenie nie jest uywane przez dluszy czas, naley je wylczy za pomoc przycisku ON/OFF O. wskanik niskiego poziomu wody K Urzdzenie rozpoznaje, kiedy poziom napelnienia pojemnika na wod jest zbyt niski (mniej ni 4 filianki). W przypadku niskiego poziomu wody, pojawi si ikona K i urzdzenie automatycznie zwikszy czas parzenia. Wane: Nie uywa dzbanka do przechowywania cieplych produktów mlecznych ani ywnoci dla dzieci, poniewa mog powstawa bakterie. Dzbanek nie jest zamykany hermetycznie, aby nie dochodzilo do zassania pokrywki przez podcinienie. [. . . ] Wlaciwe postpowanie ze zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do uniknicia szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajcych z obecnoci skladników niebezpiecznych oraz niewlaciwego skladowania i przetwarzania takiego sprztu. gwarancja Dla urzdzenia obowizuj warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokladne informacje otrzymacie Pastwo w kadej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urzdzenia. W celu skorzystania z uslug gwarancyinych konieczne jest przedloenie dowodu kupna urzdzenia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH TKA8A681

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH TKA8A681.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag